Vårdnad

Jag har en vän som har råkat ut för ett stort problem. Han behöver söka ensam vårdnand av sina barn. Vart ska han vända sig? Har kommunen någon jurist som kan hjälpa honom? Vem ska han prata med?

Anna

Kommentarer

Hej

Frågor om ändring i vårdnaden prövas av domstol på talan av en av föräldrarna eller båda. Domstolen ska besluta om vårdnaden i enlighet med vad som är bäst för barnet. Vårdnaden kan alltså anförtros åt en förälder eller åt båda. För att ansöka om enskild vårdnad måste man vända sig till Tingsrätten. Du kan läsa mer om Tingsrättens arbete här: http://www.malmotingsratt.domstol.se/templates/DV_InfoPage____767.aspx

Din vän kan även kontakta Tingrätten för fler upplysningar på telefon 040-35 30 00.

Familjerättsbyrån är ett annat alternativ för att få mer information om hur man kan gå till väga för att söka enskild vårdnad. De är experter på frågor kring vårdnad av barn, umgänge och boende. Dessa når man antingen på telefonnummer 040- 34 52 38 eller så går man in till dem på Regementsgatan 52b. Man kan även läsa mer om deras arbete och hur de eventuellt kan hjälpa till på deras hemsida:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Familj-barn-och-un...

Känner man snarare att man är i behov av hjälp samtalshjälp då kommunikationen mellan föräldrarna brister så kan man vända sig till familjerådgivningen. Läs mer om deras arbete på deras hemsida:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Familj-barn-och-un...

Din vän kan även kontakta familjens jurist för gratis rådgivning under 15 minuter innan han eventuellt vänder sig till någon annan advokat eller jurist. Information om familjens jurist och gratis rådgivning finner du här:

http://www.familjensjurist.se/Default.asp?cat=10&id=192

Hoppas att du fått svar på din fråga och välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter