Vad händer när man blivit arresterad LOB

Hej jag blev under fredagsnatten intagen för att varit för berusad. Min fråga är vad händer nu? Googlat runt lite och förstått att det görs en oros anmälan till socialen då jag har två barn. Detta hände under min barnfria vecka. Jag är 35år och har aldrig blivit tagen på lob förut. Jag har gemensam vårdnad med mitt ex. Kommer han få reda på detta? Känns som att det skulle försvåra vår kommunikation avsevärt. Jag har ingen missbruksproblematik och går gärna på ett möte åh berättar vad som hänt. Vill inte att mitt ex ska få veta. Blir han också informerad och kallad till möte?

Orolig

Kommentarer

Hej!

Utifrån ditt brev förstår vi det som att du är orolig för att er kommunikation som föräldrar ska försämras vid en orosanmälan gällande era barn. Vi ska försöka förklara så generellt och tydligt vi kan vad som sker vid en orosanmälan gällande både vuxna och barn.

När en orosanmälan inkommer till socialtjänsten görs en förhandsbedömning där socialtjänsten kallar till möte för samtal. Förhandsbedömningen mynnar därefter ut i ett beslut om att antingen inleda utredning eller inte.

Vid anmälan från polisen, en LOB blir du kontaktad av socialtjänsten där du kommer att erbjudas råd och stöd om du har behov av det. Socialtjänsten gör en samlad bedömning tex har det inkommit oro tidigare, som mynnar ut i ett beslut om att inleda utredning eller ej. När det gäller vuxen person kan utredning inledas om du önskar/ansöker om stöd, råd eller behandling, samt om socialtjänsten har en stor oro för ett pågående missbruk då kan en LVM utredning Lagen om vård av missbrukare inledas.

Vid oro eller misstanke för att ett barn kan riskera att fara illa finns en anmälningsskyldighet hos professionella, som tex polis. När orosanmälan inkommer om misstanke för att barn kan riskera att fara illa gör socialtjänsten en förhandsbedömning där vårdnadshavare kallas till möte. Om ni båda är vårdnadshavare och orosanmälan har inkommit gällande era barn kommer ni båda som vårdnadshavare att informeras och kallas till mötet. Vid mötet inhämtas information från er som vårdnadshavare utifrån den inkomna oron. Förhandsbedömningen ska vara klar inom 14 dagar och avslutas med bedömning om det ska inledas utredning eller inte.

Vi hoppas att er kommunikation som föräldrar inte ska försämras, utan ni som vårdnadshavare göra allt för att det ska vara till barnets bästa.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter