Om släktplacering

Vi är en stor familj, 10st. Men två av de pöjkarna är inte mina barn, men vi är släktning. De är både tonåringar och gå till skolan. i börja fick jag och min make hjälp som ersättning och stöd så att ta hand om dem. Men helt plötsligt slutade ersättning att skickas. Kommunen förklarade att det hade något att göra med släktplacering. Och nu min fråga är, få inte familjer med släktplacerade barn ersättning så att ta hand om barnens behöv? Gäller det med Omkostnadsersättning vid släktplacerade familjer?

Alexa

Kommentarer

Hej!

Vad fint att du och din man öppnat ert hem för pojkarna. Det är svårt nog ändå för att barn att skiljas från sina föräldrar. Fint att kunna bo med släktingar som man känner och har en relation till.

Vi har inte lyckats hitta någon information som styrker att ersättningen skulle upphöra pga att det är en släktingplacering. Däremot finns det information om att ersättningen kan sänkas på grund av att man kan få ersättningar från annat håll såsom underhållsbidrag, underhållsstöd, pension, vårdbidrag, barnbidrag, avkastning av kapital och socialförsäkringsförmåner. Mer information hittar du på SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) hemsida:

https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placerad...

Det som också kan påverka ersättningen är om barnen går i skolan på annan ort och har boende där.

Vårt råd är att du pratar med familjehemssekreteraren som är ansvarig för placeringen så du får ett korrekt svar utifrån din situation.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter