Barnets aktiviteter vs den andre förälderns vilja

Hej Soctanter,

Jag sitter just nu väldigt kluven i en fråga som jag hoppas ni kan hjälpa mig nyansera.

Den andre föräldern till mitt barn har valt att flytta iväg ca 60-70mil av ekonomiska grunder. Vi står inför en tvist om var vårt barn skall bo då vi båda har olika uppfattning om var barnet skall bo. Barnet går nu i skolan och har bott växelvis hos mig och den andre föräldern (vv) i fyra år.

Under medling hos familjerätten så undrade jag hur vi skulle göra angående nästa termins fritidsaktiviteter då det måste anmälas kommande vecka, jag fick svaret att det nog är rimligt att vi söker en plats på båda orter så att det är "säkert". När jag då samtidigt frågade den andre föräldern om det var okej att anmäla barnet vid min ort (nuvarande ort, samma klubb, nästa nivå) så fick jag blankt nej då hen ansåg att jag skulle använda detta som ett argument för att mitt barn har stabilitet på min ort.. Den andre föräldern har inte frågot något om anmälan på den andre orten.

Jag tycker detta är fruktansvärt jobbigt, om inte jag anmäler mitt barn till nästa termin så kommer hen att tappa sin förtursplats (jobbigt att komma tillbaka kommande termin) samt inte få gå på sin aktivitet nästa termin.. Var går gränsen för att jag ska göra vad jag känner är rätt för mitt barn gentemot vad som är viljan av den andre föräldern som jag kommer ha en omgående tvist med? Jag vill absolut inte göra något som är fel som då kan anses att jag inte kan samarbeta eller liknande med den andre föräldern, men jag känner att jag helt tappar all respekt för mig själv och mitt barn om jag inte kan stå på mig så att mitt barn kan få gå på sin aktivitet vilket jag anser är det bästa för mitt barn.

Orolig förälder

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att det är känsligt speciellt då det finns en pågående vårdnadstvist mellan er som vårdnadshavare.

Vi tycker att det är bra och riktigt att du har ditt barns bästa i fokus och det är förståeligt att du är orolig för att ditt barn inte ska kunna fortsätta sin fritidsaktivitet framöver. Som du nämner så är det till fördel i en eventuell vårdnadstvist att göra vad man kan för att samarbeta med den andra vårdnadshavaren för sitt barns bästa, vilket i praktiken inte alltid är enkelt.

Vi förstår av det som du skriver att du och den andre föräldern har kontakt med familjerätten redan. Det vi kan råda är att ta en ny kontakt med dem för att prata om din situation och hur du ska förhålla dig så att det blir så bra som möjligt för ditt barn. Det är personalen på Familjerätten som är experter i de här frågorna och kan råda dig i nyanserna.

https://malmo.se/Social---familjefragor/Familj-barn-och-ungdom/Familj-oc...

Vänligen
Soctanterna

Soctanter