vårnashavare till min barnban ensanvårdade tåtter

hur går jag vägar att söka vårdare vådare till min barnbarn ska man gå till skattverket min tåtter är me på de

kaisa

Kommentarer

Hej!
Tack för din fråga!
¨
Det är en lång process att skriva över vårdnaden från en förälder till en annan anhörig. Det är bara socialtjänsten som kan begära av familjerätten att inleda en utredning om överflyttande av vårdnaden från en förälder till annan anhörig. Familjerätten inleder då en utredning som ska visa på om det är till barnets bästa om vårdnaden flyttas över. Utredningen läggs fram som underlag till Tingsrätten som tar beslut i frågan.

Om det är så att du och din dotter önskar att ditt barnbarn ska bo hemma hos dig ska ni först och främst vända er till socialtjänsten där ni bor och ansöka om en närståendeplacering. Socialtjänsten kommer då att utreda dig som familjehem för barnet och om de godkänner dig kan hen flytta hem till dig. Som familjehem för ett barn så har du det vardagliga ansvaret för barnet och dess omvårdnad. Det är som att vara en förälder, men vårdnaden ligger kvar hos mamma. En begäran om vårdnadsöverflytt brukar kunna bli aktuellt efter en längre tids placering hos den närstående.

Om du har fler frågor kan du kontakta Familjerätten på nummer 040-345248.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!
Vänligen
Soctanterna

Soctanter