Möte för yttrande i körkortsärende

Hej!
Har fått tid hos socialnämnden om yttrande i ett körkortsärende.
Vad händer på ett sånt möte ?

Marre

Kommentarer

Hej!

Socialtjänsten inleder en utredning efter att Transportstyrelsen begärt det. Transportstyrelsen kan inhämta uppgifter från polismyndigheten, kriminalvården och socialtjänsten. Transportstyrelsen kan begära att du lämnar intyg som visar att du uppfyller de medicinska kraven för körkort t.ex. drog eller alkoholtester. Körkortsyttrandet från socialtjänsten ska innehålla en redogörelse för de omständigheter som har betydelse för att bedöma din lämplighet som innehavare av körkort ur nykterhets/drogfrihetshänseende.

Man tittar på din bakgrund och aktuella situation, tidigare aktualitet inom socialtjänsten, tidigare missbruk, tidigare genomgången eller pågående missbruksbehandling, samt aktuella alkoholvanor. Om det finns eller har funnits ett narkotikamissbruk och i så fall vilka droger eller om du har läkemedelsassisterad behandling.

Mer information hittar du på Transportstyrelsens hemsida:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/...

Vi hoppas att du får bra stöd och hjälp i din situation om du behöver det. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter