Vad får föräldrarna bestämma?

Jag ville få sova hemma hos min pojkvän nu mitt i veckan och mina föräldrar vägrar att jag sover där. Jag blev 18 år och myndig förra veckan och det känns precis likadant, föräldrarna bestämmer lika mycket som dom gjorde innan jag blev myndig och jag känner mig så intryckt i ett hörn, jag vågar inte säga emot dom även om jag har rätten att bestämma själv vart jag vill vara och vad jag gör. Men får dom verkligen tvinga mig att sova hemma även om jag vill sova borta då jag vill få komma bort och andas ut lite efter all stress hemma.

nybliven myndig tjej

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att det kan vara svårt att från en dag vara minderårig till att dagen efter vara myndig med både allt vad det innebär med rättigheter och skyldigheter. Som myndig person har du rätten att bestämma över dig själv, samtidigt som du måste anpassa dig till vissa regler i och med att du fortfarande är boende hemma. Balansgången kan vara svår för både dig och dina föräldrar som kanske är vana att bestämma över dig. Det är även naturligt i den åldern att behöva mer tid för sig själv, och framförallt om du upplever det som stressigt hemma.

Du skriver att du har svårt för att säga emot dina föräldrar. Vi tänker att du kanske istället för att säga emot kan börja med att prata om vad du önskar. På det sättet kan du tillsammans med dina föräldrar kanske mötas i gemensamma regler som kan passa er alla utifrån att du fortfarande är boende hemma. Du kan alltid vända dig till antingen skolkurator om du studerar, eller till kurator vid ungdomsmottagning för stöd, råd och strategier för att bli stärkt i hur du ska möta dina föräldrar på bästa sätt. I Malmö finns även Plattformen dit du kan vända dig antingen själv eller tillsammans med dina föräldrar så att ni kan få hjälp med att prata med varandra och komma fram till överenskommelser som funkar för er alla.
Du kan läsa mer om Plattformen och hur du kontaktar dem på:
https://malmo.se/plattformmalmo

Vi hoppas att du har fått svar och vägledning i din fråga!
Vänligen
Soctanterna

Soctanter