Energilös

Hejsan
Har 2 döttrar i åldrarna 6 & 13 år. Min yngsta är solplacerad då jag frågade om hjälp till henne för ca 4.5 år sen.
Det ledsammaste i detta är att jag inte har fått hört min dotters röst på så många år ENBART för att jag frågade om hjälp så jag kunde få bli av med mitt missbruk som jag haft tidigare. Idag vill INTE min 13åriga dotter ens se mig i ögonen och får inga svar och ingen hjälp av någon individ vill säga.
Jag läste på 1177 att dom utreder min lilla dotter för sexuella övergrepp varför har ingen sagt det till mig och får dom ens undanhålla sånt här för biologiska föräldrar? Jag tycker detta är GRYMT rent ut sagt av barn och ungdom, 9 HELA flyttar har min lilla dotter varit med om och är bara nu 6 år, starka adhd mediciner samt många som helst undersökningar/utredningar. Jag säger någon gång ibland att jag ska vända mig till en jurist/advokat, till svar får jag tillbaka att dom sätter då ett lvu på det hela. Detta borde publiceras vad dom gjort. Tack på förhand
Med Vänlig hälsning
Energilös mamma

Orolig mamma

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du önskar att din relation till dina barn sett annorlunda ut.

Vi kan genom din text läsa att du är orolig för hur din dotter har det. När socialtjänsten placerar ett barn utanför familjen så strävar man efter att det skall bli så bra som möjligt för barnet, man ser till barnets bästa. För att komma fram till vad som är det bästa för ditt barn behöver man utreda det. Innan ditt barn placerades gjordes en utredning som ledde fram till familjehemsplaceringen. Utredningar kan även göras under tiden barnet är placerat om nya behov uppstår/upptäcks.

Huvudregeln är att vårdnadshavaren har rätt att ta del av- och ha insyn i barnets angelägenheter. Dock kan det i vissa situationer göras bedömning om att uppgifter skall sekretessbeläggas i förhållande till vårdnadshavaren.

I 12 kap. 3 § OSL finns en särskild bestämmelse om sekretess i förhållande till vårdnadshavare och som gäller oavsett barnets ålder. Enligt denna bestämmelse gäller sekretess även i förhållande till vårdnadshavaren bland annat om det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren. Och enligt 44 sekretessregeln begränsar man insynen även för vårdnadshavaren om uppgiften är särskilt integritetskränkande.

Vi kan som sagt inte säga att detta gäller i just ditt fall utan vill enbart visa på att det förekommer situationer då vårdnadshavaren ej delges vad som sker kring barnet.

Om du inte är nöjd med hur socialtjänsten handlägger ärendet eller i sättet socialtjänsten bemöter dig på kan du ta kontakt med Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är socialtjänstens tillsynsmyndighet.

Av din text förstår vi det även som att det är kämpigt i kontakten med din äldre dotter. Om man som förälder till en tonåring vill ha stöd kan man vända sig till Familjeteamet som är en del av Plattform Malmö. Dit kan man komma på samtal enskilt eller tillsammans med sitt barn för samtalsstöd. Samtalen journalförs ej. För mer information kan du gå in på deras hemsida som nås via https://malmo.se/plattformmalmo

Hoppas att svaret är till hjälp för dig, samtidigt som vi råder dig att försöka samtala med barnets handläggare för mer specifika svar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter