Kan vuxna barn ha försörjningsplikt gentemot förälder?

Hej, jag undrar om det är möjligt att vuxna barn måste betala hyra, mat mm för sin förälder? Hen äger inget men nekas hjälp. Utförsäkrad.

fundersam

Kommentarer

Hej!

Tack för din fråga och vi tolkar det som att du är orolig för din förälders ekonomiska situation. Det är fint att du kan hjälpa din förälder men det kanske inte är hållbart i längden.

Det framgår inte om din förälder är boende tillsammans med dig eller inte. Utifrån vad du skriver förstår vi det som att din förälder är boende hos dig och att det är du som försörjer din förälder.

Din förälder har rätt att ansöka om både försörjningsstöd och eventuellt boende vid det socialtjänstkontor din förälder tillhör.

När din förälder ansökt kommer socialtjänsten att när det gäller försörjningsstöd begära in olika handlingar gällande inkomster och utgifter som ligger till grund för det beslut som fattas. I beslutet framgår om din förälder har rätt till bistånd eller inte. Om din förälder får ett avslag finns rätten att överklaga beslutet, vilket socialtjänsten kan vara behjälpliga med.

Vad gäller boende är bostadsmarknaden svår idag. Din förälder kan vända sig till socialtjänsten för att ansöka om akutboende eller få råd och stöd i frågan. Socialtjänsten tillhandahåller främst boende till olika socialt utsatta grupper. Din förälder bör samtidigt försöka finna boende på alla tänkbara sätt som att prova via nätet, sätta upp sig i bostadskö, titta på alternativ utanför stan vilket ibland kan vara lättare.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter