Avdrag på ekonomiskt bistånd p g a umgänge med pappan

Hej! Jag sökte ekonomiskt bistånd på Gbg stad och fick ungefär 300 kr mindre på grund av att mina två barn bor hos sin pappa varannan helg, alltså ca 4 dagar i månaden. Har socialtjänsten rätt att göra så?

MammaMia

Kommentarer

Hej!

När man ansöker om ekonomiskt bistånd görs en beräkning på hushållets inkomster och utgifter. Man tittar bland annat på hur många som bor i hushållet och om det är så att någon eller några vistas tidvis hos en annan förälder. Kostnaden för mat mm minskar ju de dagar barnen vistas hos den andra föräldern, varför detta dras av från beräkningen.

Så för att svara på din fråga så har Göteborgs stad med största sannolikhet handlat korrekt.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter