stå till bostadens bifogande

Hej,
Har beviljat ett boende med stöd efter 8 månaders helvete.

Socialhandläggaren vill dock att jag fortsätter att söka boende men att hon är osäker hur och på vilket sätt jag ska göra det, nu när jag bor i boende med stöd.

Fråga:
Hur och var ska jag söka boende?
Hur många gånger per månad?
Hur brukar man dokumentera detta?
Stämmer det att om man studerande/arbetar, att man ej behöver söka annat än ort och liggande orter?

Lägg gärna till annat som kan vara viktigt.

Tack!

stå till bostadens bifogande

Kommentarer

Hej!

Vad skönt att höra att du nu har fått ett boende med stöd, även om det varit en tuff kamp för dig.

Din fråga är svår för oss att svara på då den kräver mer kännedom om ditt ärende. Generellt kan man säga att när man blir beviljad boende med stöd är det utifrån att man inte bedöms vara helt redo att bo på egen hand utan stöttning. Vilka förändringar som behöver ske och när du bedöms vara redo att bo på egen hand kan vi inte svara på, det är därför svårt för oss att svara på i vilken utsträckning du skall söka lägenhet på egen hand. Du behöver prata med din handläggare om detta. Om din handläggare inte hade något svar till dig i ert senaste möte råder vi dig att be handläggaren att ta reda på det. Det är du och din handläggare som tillsammans skall planera för hur du skall kunna bli självständig och bo i lägenhet utan stöd.

Om man är bostadslös och ansöker om hjälp hos socialtjänsten behöver man visa på att man försöker lösa sin boendesituation bland annat genom att stå i bostadskö hos det kommunala bostadsbolaget. I Malmö är det genom Boplats Syd. Man behöver också söka lägenheter på egen hand och där behöver man söka alla sorters boendeformer, förstahandskontrakt, andrahandskontrakt, inneboendekontrakt osv.

Vi hade lite svårt att förstå vad du menade med sista frågan som avsåg om man är studerande. Vi tolkade det som att du undrar om du behöver söka boende även utanför Malmö. Som generellt svar på det kan vi säga att det råder stor bostadsbrist i flera städer i Sverige och framförallt i Malmö. Den sökande behöver då vara beredd att leta bostad även utanför Malmö.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter