CSN och försörjningsstöd tillsammans?

Hej. Om man söker CSN, ska det påverka på försörjningsstöd som man får av socialförvaltningen? Om ja, ska det minska samma mängd som man får som CSN?

CSN?

Kommentarer

Hej!

Vi förstår din fråga som att du i dagsläget uppbär försörjningsstöd och att du nu funderar på att studera och söka bidrag och eller lån från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Generellt sätt utgår inte försörjningsstöd när man studerar. Det är din handläggare som avgör om du är berättigad till försörjningsstöd utifrån hela din situation. Vi vill därför uppmana sig att prata med din handläggare om hur din planering framåt ser ut och på så sätt få veta vad som gäller i just ditt fall.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter