Lvu

Hej ,
Har ett barnbarn som är placerat enligt lvu .
Nu visar det sig att han hade väldigt låga d-vitaminvärden när han föddes vilket resulterade i rakit enligt expertis som föräldrarna varit i kontakt med.
Denna expert har tittat på röntgenbilderna och menar att de skador barnet hade går inte att åstadkomma med yttre våld .
Varför går det inte att övertyga soc att de aldrig har gjort barnet illa ?
Hur ska man förhålla sig ? Vad ska de göra för att bli trodda ?
Vi går under snart

Mormor

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du är engagerad och vill ditt barnbarns bästa. Det är svårt för alla inblandade och inte minst för barnet när det kommer till placeringar enligt LVU.

När ett barn är omhändertaget enligt LVU ska socialnämnden var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs och hur den i så fall ska utformas. Socialtjänsten inleder en utredning för att se om det fortfarande finns ett behov av vård eller om den ska upphöra. I en sådan utredning kan nya uppgifter läggas till, så som att det framkommit nya läkaruppgifter. Om det är så att barnet har speciella behov enligt en diagnos ska det framkomma i utredning hur behoven ser ut och hur föräldrarna kan tillgodose de behoven.

Orsaker till att ett barn omhändertas enligt LVU är fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Vi tänker att det kanske finns andra brister eller omständigheter som framkommit i utredningen och som ligger till grund för LVU beslutet.

Vårt råd är att ditt barnbarns föräldrar pratar med barnets handläggare och begär att beslutet omprövas. Som parter i målet har barnets föräldrar och barnet rätt till offentlig försvarare.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter