Hur ska jag göra med inneboende som vägrar flytta jag kommer att sälja

Hej

Jag har för närvarnade en bror som är stundtals aggresiv och en mor som har någon lungsjukdom boende i min bostadsrätts lägenhet,
Min plan är att sälja lägenheten de har försökt att hitta bostad men har inte lyckats på över 2år.
Situationen är akut då jag mår dåligt och har direkt blivit sjuk av boendet,
Och slitningar har också varit vanliga dagligen,
Vi pratar för exempel inte med varandra under dagarna och de missförstår allt jag säger och gör,
Det har varit nära att det blivit slagsmål med min bror (hans initiativ och vrede)
Polisen gick jag till för att anmäla dödshot mot mig också en gång,

Så vad ska jag göra jag kommer att sälja och då hamnar de på gatan.
Tänker ni hjälpa dem eller är det bara en del som får hjälp i malmö*?

lägenhets och inneboende problematik

Kommentarer

Hej!

Tack för din fråga. Du skriver att det finns slitningar och en stor oro för vad som sker dina nära när du säljer din bostad som de är boende i.

Du skriver även att du mår dåligt av den situation du befinner dig i där du tar ett stort ansvar för att din bror och moder har boende.

Vi kan förstå din oro och det är fint att du hjälper dina nära. Samtidigt ska det inte hindra dig och framförallt inte göra att du sjuk av situationen.

Vi kan endast råda dig i situationen där vi tänker att det är bra om du är öppen och ärlig om hur du känner och planerar. Det gör att dina nära har tid att planera för sig vad gäller boende framöver.

Tyvärr är det svårt att få tillgång till boende i dag i storstaden. Ett råd är att även se på möjligheter till boende utanför stan. Dina nära bör även sätta upp sig i bostadskö som tex bostad Syd, söka andrahandsboende och tillfälliga boende i början.

Det framgår inte om din bror och moder är självförsörjande, och om de inte är det finns möjlighet att ansöka om försörjningsmedel hos socialtjänsten.
Dina nära kan även vända sig till socialtjänsten för att ansöka om boende, vilket beviljas främst till personer som tillhör socialtjänstens målgrupper vad gäller boende, som problem med missbruk eller psykisk ohälsa och barnfamiljer som står utan boende.

Vi kan inte besvara om din bror och moder kommer att bli beviljade boende utan ansökan följs av en utredning som mynnar ut i ett beslut. Antingen beviljas boende eller får man avslag. Vid avslag finna möjlighet att överklaga beslutet.

Vad gäller din fråga om vad du ska göra om din bror och mor vägrar flytta ut råder vi dig att kontakta Kronofogden för vidare svar.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter