NEKAD BEHANDLINGSHEM/AVSLAG PÅ ANSÖKAN

Hej.. Mina barn 8 och 11år har en pappa med 12års missbruk bakom sig varav det sista året ett mycket destruktivt, började injicera för va 1 år sedan, har missbrukat opiater, benso, cannabis på slutet mest amfetamin men tog de andra också. Vi har varit uppe i rätten där soc vid 5-6 gånger lämnat in en ansökan om LVU på våra barn.. Sista gången va december förra året. Vi vann rättegången då barnen inte va hos sin pappa alls utan bara hos mig men jag valde av andra orsaker att gå med på en SOL placering av barnen hos sin farmor och farfar. Jag har tillsammans med socialtjänsten bildat ett säkerhetsteam och gjort en säkerhetsplan så nu bor barnen hos mig på heltid igen. Socialen har sedan placeringen i samband med att pappans missbruk eskalerat sagt att han inte får träffa barnen utan måste visa att han är drogfri först. För ca 1 månad sedan var han på infektionskliniken för att få svar på blodprover som visade Hepatit C med 20% bestående skador på levern och läkare kopplades in för att ALL medicinering oavsett sort plockades bort pga de allvarliga leverskadorna. Han insåg att det är leva eller dö att välja på och gick till vuxenenheten och bad om hjälp då han insåg att han inte skulle klara det själv, han hade försökt och hade även tid för studiebesök till arbetsträning bokad genom socialen efter överenskommelser innan sommaren som han missade, han missade massa bokade tider med olika handläggare både gällande sig själv och barnen. Han fick även avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd den 25/10 med motivationen att han uteblivit från besök och därmed inte följde planeringen. 1/11 fick han samtal från vuxenenheten den 5/11 kl 9.00 skulle han hämtas upp köras på avgiftning i förrgår den 21/11 ringer han helt förkrossad, det blev ingen behandling han fick avslag då dom ansåg att han inte provat öppenvård.. hur kan detta va möjligt?

Hoppas på att få ett svar som gör mig och även två förkrossade barn lite klokare å ger oss lite hopp då vi är livrädda att han ska dö innan nån bryr sig

K

Kommentarer

Hej!

Du beskriver en tuff situation där du och dina barn är oroliga för barnens pappas mående utifrån hans missbruk. Såklart kan vi förstå att era barn påverkas starkt av att ha en pappa med ett aktivt missbruk, eftersom det alltid finns en oro för att han kan komma att skada sig själv eller ta en överdos.

Vi tror att det är av stor vikt att du för egen del ber om hjälp utifrån att du är anhörig då det är en komplicerad situation även för dig och ställer höga krav på att du ska klara av att finnas till för era barn trots din egen oro. Det finns anhörigprogram som socialtjänsten kan hjälpa till med. Det finns också anhöriggrupper dit du kan gå och vara helt anonym, till exempel Alanon.

Ofta är det så att socialtjänsten vill pröva vård på hemmaplan innan det blir aktuellt med institutionsplacering. Om det fungerar så är det ofta en stor vinst och ger goda förutsättningar för att behålla sin drogfrihet om man klarar av att bryta sitt missbruk i sin vardagsmiljö.

När det gäller vad som sagts mellan dina barns pappa och hans socialsekreterare så är detta under sekretess. Det innebär att du endast kan ta del av den information som han vill ska delas med dig. Antingen genom att han återberättar eller att han bryter sekretessen så att du kan prata direkt med hans handläggare. Han kan även välja att bjuda med dig till enskilda möten så att du kan få information direkt kring den planering som finns och ställa de frågor du har direkt med hans handläggare. Oavsett om barnens pappa väljer att bryta sekretessen eller ej gentemot dig så kan du lämna information till socialtjänsten gällande barnens pappa.

Vi hoppas att det ska lösa sig på bästa sätt för er familj och att ni kan få det stöd ni alla behöver för att ta er igenom detta.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter