Orolig över missbrukare i min närhet.

Hej

En kompis till mig (vuxen person) har ett långtgående, dagligt missbruk av Amfetamin, GHB och Benzodiazepiner. Samt ett periodvis missbruk av opioider.
Hon har till följd av detta blivit mycket aggressiv och hotfull mot samtliga människor i sin omgivning, till och från även våldsam. Hon stjäl mycket från både sina vänner och begår många inbrott mot privatpersoner och företag.
Eftersom hon i samband med allt detta även umgås med tunga brottslingar som hon även lurar, betraktar jag hennes liv att vara i livsfara.
Hon hotar även med självmord flera gånger per månad.
Personen saknar egen bostad och delar sin tid i ett hus med andra missbrukare, och ett ödehus utan el, värme och vatten.
Vi brukade vara vänner, men då hennes beteende är högst otrevligt och rent utsagt farligt har jag avslutat denna relation.
Jag har försökt läsa lite om Orosanmälan, men det verkar inte som att Socialtjänsten kan göra mycket när det gäller en vuxen person som inte är intresserad av vård.

Det är viktigt för mig att påpeka att personen i fråga är trevlig och rolig att spendera tid med när hon är nykter.

Finns det något jag kan göra åt situationen? Som ni förstår är jag mycket orolig, inte bara för hennes hälsa och välbefinnande, utan även för dom i hennes omgivning.

Olov

Kommentarer

Hej!
Utifrån vad du skriver förstår vi att du är orolig för din kompis som verkar fara illa på flera sätt, som missbruksproblem, psykiskt dåligt mående samt avsaknad av bostad. Det är fint av dig att försöka göra vad du kan för att din kompis och de i hennes nätverk ska få stöd, råd och eventuella insatser.

Du skriver att själv har undersökt socialtjänstens insatser vid orosanmälan och att det kan vara svårt att ingripa mot en vuxen persons vilja, vilket du har rätt i om man jämför med om det hade handlat om en minderårig person.

Som privatperson kan du alltid vända dig till socialtjänsten och göra en orosanmälan. När du som privatperson gör orosanmälan kan du välja mellan att uppge vem du är eller om du vill vara anonym. Viktigt att tänka på om du vill vara anonym är att inte uppge namn, adress eller relation till personen anmälan handlar om.

I anmälan är det bra om du kan vara så konkret som möjligt vad det är du är orolig för. Orosanmälan kan antingen lämnas via telefon eller skriftligt till den socialtjänst personen tillhör utifrån var personen är folkbokförd.

När en orosanmälan inkommit till socialtjänsten kontaktas berörd person för att inhämta personens inställning till oron, och om det finns behov lämnas råd, stöd och möjligheter till insatser i första hand på frivillig väg. Allt utifrån socialtjänstens bedömning som utgår från oron i anmälan, personens utsago och inställning samt tidigare kännedom hos socialtjänsten.

Om det finns en oro hos dig för personens liv och hälsa råder vi dig att vända dig till socialtjänsten med din oro. Det kan vara flera personer i personens omgivning som tidigare lämnat sin oro eller kommer att göra det. Det sammantaget gör att oron kanske kommer från flera håll oberoende av varandra vilket också gör det mer alarmerande.

Socialtjänsten har möjlighet att inleda en utredning enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, om det utifrån bedömning finns grund för det. I yttersta fall kan socialtjänsten ingripa mot personens vilja om förutsättningarna är uppfyllda för tvångsvård enligt LVM.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor.
Vänligen
Soctanterna

Soctanter