Vill bli omhändertagen

Haloj,
Jag var tidigare dömd och ska suttit inne typ 6 månader, kunde i för sig valt ha handboja men tänkte typ att jag ändå kan får pro hjälp där. Ska därefter kommit ut anstalten och jag får inte jobb eller nåt. Jag känner att jag inte mår bra och dricker sedan jag kom ut.

Jag gick till socialtjänsten och sa till dem att jag vill bli inlåst hos er. De ba vi kan inte låsa in dig. Jag sa jo för jag läst på en lag att ni kan omhänderta missbrukare och då sa de ja, men det typ i värsta fall och det är när en person motsäger sig att ta hjälp, "i ditt fall ses det som du begär hjälp". De gav mig kontaktuppgifter till öppna vård, men det enda jag får är samtalsstöd, som verkar bra men inte hjälper mig tillräckligt.

Har de rätt att göra så? Jag menar att den dagen jag motsäger mig att ta hjälp från de är den dagen den dagen jag typ dör eller nåt liksom. hur ska jag göra för att bli inlåst hos socialtjänsten? Jag vill senare kanske utbilda mig eller nåt, men jag vill bli inlåst i nuläget för att ingen kan förstå mig, jag haft det jobbigt i livet och jag behöver reflektera över mitt liv.

Fråga

Kommentarer

Hej!

När vi läser din fråga förstår vi det som att du inte har haft det så lätt sedan din frigivning. Du skriver att du inte mår bra och att du dricker och att du därför önskar bli omhändertagen och inlåst för att få tid att reflektera över ditt liv. Vi tycker det är bra att du funderar på olika sätt som du kan må bättre på och vi hoppas att vi ska kunna vägleda dig.

Precis som du skriver finns det en lag som möjliggör för socialtjänsten att tvångsomhänderta vuxna personer med missbruk LVM, Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Ett tvångsomhändertagande är ett stort ingripande i den enskildes liv. För att socialtjänsten ska kunna besluta om tvångsvård krävs att personen på grund av sitt missbruk är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk. Det krävs också att vårdbehovet inte kan tillgodoses genom socialtjänstlagen, det vill säga på frivillig väg, och att missbrukaren till följd av missbruket utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper en stor risk att förstöra sitt liv eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Du kan läsa mer i 4 § LVM.

Som du förstår krävs det att personen är väldigt illa ute i sitt missbruk för att ett tvångsomhändertagande ska bli aktuellt. Det betyder dock inte att man inte kan få hjälp av socialtjänsten. Som vi förstår det har du erbjudits öppenvårdsbehandling för ditt missbruk och det är ofta ett väldigt bra sätt att få hjälp att sluta sitt missbruk och få ett förbättrat psykiskt mående. Du har också möjlighet att ansöka om missbruksbehandling på ett behandlingshem via socialtjänsten. Vi råder dig att ha fortsatt kontakt med din socialsekreterare för att få mer information.

Vi hoppas att du har fått hjälp av vårt svar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter