18 år och gravid

hej!
jag är 18 år gammal och är gravid med mitt första barn. min pojkvän är självklart med i bilden. grejen är att vi har inget boende och i dagsläget ingen inkomst heller. vi båda två pluggar, jag sista året på gymnasiet och han andra året. kanske ska tillägga att han är 20 år också. om vi skulle prata med socialen i våran hemkommun tror ni dom skulle kunna hjälpa oss med våran situation?
med vänliga hälsnigar

orolig 18 åring

Kommentarer

Hej

Det verkar på din fråga som att det barn du väntar välkomnas av både dig och din pojkvän även om det inte är planerat men att du också inser att er sociala situation inte är enkel och att det gör dig orolig.

Av din fråga kan vi inte avläsa om du och din pojkvän fortfarande bor hemma hos era föräldrar? Du skriver att ni saknar boende men vi tolkar det som att du menar ett gemensamt boende eftersom du inte skriver något om att ni är hemlösa.

Enligt svensk lag (Föräldrabalken kapitel 6) är era föräldrar försörjningsskyldiga för er fastän ni är myndiga eftersom ni studerar på gymnasienivå. Föräldrarnas försörjningsplikt för barn som bedriver gymnasiestudier gäller med enstaka undantag tills barnet fyller 21 år.

För er bägge betyder det därför att ni först och främst behöver prata med era föräldrar om deras möjligheter att hjälpa er i den situation ni befinner er. Om ni av någon anledning inte kan vända er till era föräldrar eller om de av någon anledning saknar möjlighet att hjälpa er kan ni alltid boka en tid för rådgivning hos socialtjänsten i er hemkommun.

Det är däremot ingen självklarhet att socialtjänsten kan hjälpa er på det sätt ni själva skulle föredra. Socialtjänsten är till exempel ingen bostadsförmedling och om ni skulle få hjälp med bostad är det troligen av mer tillfällig karaktär. Om ni ansöker om ekonomiskt bistånd för att era föräldrar inte vill eller tycker att de kan hjälpa er kommer socialtjänsten troligen ändå att hänvisa till era föräldrars försörjningsplikt och de kommer då också att kontakta föräldrarna. Socialtjänsten kan besluta att utreda relationerna i era familjer och även era föräldrars ekonomi. Socialtjänsten arbetar normalt sett för att ungdomar ska bo hemma hos sina föräldrar under sin gymnasietid men besluten är alltid individuella och beroende av omständigheterna.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter