Försöjningstöd

Hej. Jag har protesben och får hjälpa av sov att klara av mina utgifter..men migrationsverket försörningskrav uppfylss ej av social bidrag. Har inget jobb. Praktiserade olika ställe har ej anställning.
Vad kan jag göra för att fru ska flytta till Sverige...?

Kokulam

Kommentarer

Hej

Vi kan inte säga vad som gäller i just ert ärende utan svarar mer generellt på din fråga.

Om man är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behövs uppehållstillstånd. Man kan få uppehållstillstånd om man är gift, har ingått partnerskap eller är sambo med någon i Sverige. Familjemedlemmen i Sverige måste vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd, permanent uppehållsrätt eller permanent uppehållskort.

Den person som man ska bo med i Sverige måste kunna försörja er båda. Han eller hon ska också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när hen flyttar till Sverige.

Din fråga handlar om vad du kan göra, trots att du i nuläget inte uppfyller kraven för att din fru ska få uppehållstillstånd. Vi förstår att du arbetar hårt för att få ett arbete och förhoppningsvis kommer du att få ett arbete snart så att du kan uppfylla kraven. Det kan ta tid att etablera sig på arbetsmarknaden, men det är inte omöjligt. Det finns många arbeten som du kan göra även om du har ett protesben.

Vi föreslår att du ska kontakta Migrationsverket för att där få så korrekt svar som möjligt på just ditt ärende och för att få svar på om det finns några andra möjligheter för att din fru ska kunna komma till Sverige.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter