Grannarna Bråkar

Hej!

Vi hör ofta våra grannar bråka, vi hör upprörda röster och dörrar som smäller. Vi vet precis vilken lägenhet ljuden kommer ifrån, vad de heter och vi tror att det även bor ett barn (tonåring) i lägenheten. Detta har pågått så länge vi har bott i vår lägenhet (dryg ett år) och vi klarar inte längre att bara vara passiva.

Vi har ringt polisen vid ett tillfälle, men vi vet inte med säkerhet att någon blir slagen eller dylikt, så vi vågar inte måla upp en alltför allvarlig bild. Vår avsikt är att inte att sätta någon i klistret utan att hjälpa familjen ifråga.

Vi undrar nu därför om vi kan kontakta socialen eller om det bästa är att ringa polisen vid ett tillfälle då de bråkar.

Vi är tacksamma för svar och rådgivning i denna fråga och vi är mer än villiga att hjälpa polisen eller sociala myndigheter med information om vad vi hört från grannarna.

Tack på förhand!

Anonyma

Kommentarer

Hej

Det är bra att ni som medmänniskor reagerar på situationen och vill hjälpa era grannar. Eftersom att ni misstänker att det finns ett barn som eventuellt kan fara illa så kan ni ta kontakt med socialtjänsten i den stadsdel ni bor i och rådfråga dem. Om ni efter ett samtal med en socialsekreterare väljer att gå vidare, kan ni göra en öppen eller anonym anmälan om oro för barnet. Telefonnummer till de olika stadsdelarna finner ni nedan:

Individ- & familjeomsorgen Centrum Tel: 040 34 58 70
Individ- & familjeomsorgen Husie Tel: 040 34 62 14
Individ- & familjeomsorgen Fosie Tel: 040 34 57 00
Individ- & familjeomsorgen Hyllie Tel: 040 34 57 76
Individ- & familjeomsorgen Limhamn-Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Individ- & familjeomsorgen Kirseberg Tel: 040 34 60 30
Individ- & familjeomsorgen Oxie Tel: 040 34 38 48
Individ- & familjeomsorgen Rosengård Tel: 040 34 51 30
Individ- & familjeomsorgen Södra innerstaden Tel: 040 34 58 92
Individ- & familjeomsorgen Västra innerstaden Tel: 040 34 38 30

När en anmälan om att barn far illa har kommit in till socialtjänsten så har de en skyldighet att undersöka saken och ta ställning till om en utredning ska öppnas kring barnet eller ej.

Ett första steg i en sådan utredning innebär att en socialsekreterare tar kontakt med familjen, i första hand för att utreda barnets hemsituation. Socialtjänsten kallar familjen till ett besök, besöket kan äga rum på kontoret eller i hemmet. Under första besöket får familjen ta del av anmälan och själva kommentera den.

Socialtjänsten resonerar sedan kring hur de ska gå vidare utifrån informationen de har om familjen. Man försöker alltid, så långt det är möjligt, att göra utredningen i nära samarbete med barnet och familjen.

Vi vill även nämna att det finns en social jour för akuta hjälpbehov som uppstår efter socialtjänstens ordinarie öppettider. Den sociala jouren når man på telefon: 040 34 56 78 och de har telefontider vardagar kl 16.30–03.00 , lördagar 16.10–03.00, söndagar 16.10–24.00. Social jour kan till exempel kontaktas om man är så pass rädd för ett barns liv och hälsa att det inte kan vänta till följande eller närmaste vardag. Man ska inte tveka att ringa socialtjänsten och social jour. Har man funderingar går det också bra att ringa och rådgöra med dem.

En annan väg att gå är att kontakta hyresvärden och berätta om situationen. De har då möjlighet att kalla familjen på ett möte, förvisso för störningar, men det kan ändå vara ett sätt att uppmärksamma problemen.

Om det är så att det förekommer våld i hemmet så är det även ett polisärende. Eftersom att ni är osäkra på om våld förekommer så kan ni ringa och rådfråga polisen om vilka kriterier som gäller för en utryckning. På så sätt kan ni få klarhet i när polisen bör kontaktas. Ni når polisen för rådfrågning på 040-114 14.

Det är fint att ni vill hjälpa era grannar och vi hoppas att våra tips hjälper er att veta hur ni kan gå tillväga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter