Barnmat

Hej! Jag är umgängesförälder till två barn, en pojke på 10 och en flicka på 11år. Deras mamma har haft kontakt med dietist angående pojkens övervikt och fått besked om att minska mängden av födointag för pojkens del. Flickan är inte ett dugg överviktig, snarare smal. Från början försökte hon styra upp detta genom att säga till på den hemvist där barnen går efter skolan att barnen inte skulle ha någon mat där. Då detta efter flera tillsägelser till personalen inte fungerade, valde mamman istället att inte ge barnen någon lagad mat hemma. D v s barnen äter frukost och kvällsmål i hemmet. Efter ett halvvår har detta inte givit något utslag på pojkens viktkurva. Vilket råd ska jag, som umgängesförälder ge till mamman, då jag anser att barnens kostvanor far illa av det här??

Med vänlig hälsning Janne

Janne

Kommentarer

Hej

Vår rekommendation till dig är att föreslå för mamman till barnen att återigen ta kontakt med dietisten. De råd som dietisten gav har, som du skriver, inte gett något resultat därför kan det kanske vara aktuellt att följa upp råden tillsammans med dietisten för att se om något behöver förändras i er sons kost.

För att slippa oro kring barnens kostvanor är ju ett alternativ att du föreslår för mamman att du kan följa med till dietisten för att få mer inblick i vilka rekommendationer/råd som ges och så kan du själv berätta om dina idéer och funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter