Snälla Hjälp Mig Med Mina Barn

Hej!
Jag skriver till Er för jag undrar hur jag gör, när jag känner att det inte fungerar hemma. Jag är en ensamstående mamma med fyra barn. Barnen är 9,12, 13, 16 år gamla. Jag har problem i hemmet med att lära dem goda normer och regler. De lyssnar inte på mig. Vi kom till Sverige för fem år sedan, i från Etiopien. Jag känner att i Sverige har det varit mycket svårt att starta nytt liv. Mina barn åker ifrån mig, känns det som.. Jag orkar inte med. Vet inte hur jag ska göra. Vi bråkar mycket, barnen kommer inte hem som de ska..osv.

Jag undrar om man kan söka avlastning på nåt sätt. Hur gör jag då?
Hur går det till..? jag har hört nåt om att socialen kan ta ens barn ifrån mig, men det vill jag inte... men jag orkar inte situationen just nu..

tackar för svar.
Asha

Asha

Kommentarer

Hej

Vi tycker att det är jättebra att du vänt dig hit för med dina frågor och att du funderar över hur du vill att dina barn ska utvecklas. Du är inte ensam i dina känslor av att inte orka med och det är bra att du ber om hjälp.

Du kan vända dig till barn- och familj i din stadsdel för att ansöka om avlastning eller om andra insatser. Det bästa du kan göra är att själv ta kontakt med en socialsekreterare och beskriva situationen för honom eller henne. På så sätt vet socialsekreteraren vad du behöver för hjälp och du kan också få veta vilka insatser som finns i just din stadsdel. Insatserna till barnfamiljer ser nämligen annorlunda ut beroende på vilken stadsdel man tillhör men många stadsdelar erbjuder avlastning, föräldrautbildning och stöd i hemmet med mera om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

När man ansöker om insatser hos socialtjänsten så öppnas alltid en utredning, denna utredning leder fram till ett beslut som går att överklaga om det går en emot. Utredningens syfte är att komma fram till vilket stöd familjen eventuellt kan vara i behov av, detta görs genom samtal med bland annat dig som vårdnadshavare och med dina barn.

Du skriver även att du har hört att socialtjänsten kan ta dina barn ifrån dig. Det finns en lag som heter lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) detta är en tvångslag som har till syfte att skydda barn och unga. Den ska användas restriktivt och bara när andra frivilliga insatser är uttömda. Det måste även finnas speciella skäl för ett omhändertagande exempelvis misshandel eller att barnet har ett mycket destruktivt beteende som exempelvis missbruk.

För att komma i kontakt med barn- och familjeomsorgen i din stadsdel kan du ringa till Malmö stads växel på 040-34 10 00 och be dem att koppla dig till barn- och familjeenheten inom din stadsdelsförvaltning.

Om du har fler frågor får du gärna återkomma, lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter