Hur många "brukare"kan en boendestödjare ha?

Hej
Jag skriver ett arbete och vill skriva om hur många en brukare kan en boendestödjare ha.
Tack om du kan svara mig

Fadia

Kommentarer

Hej!

Det är lite oklart om du menar den personal som är knuten/ger stöd till någon som har en bostad där socialtjänsten har kontrakt på bostaden. Den personalen benämns socialpedagog eller socialsekreterare.

Inom funktionsstöd kallas personalen boendestödjare. I snitt kan boendestödjarna ha ca 11-16 brukare. Man räknar dock timmar, då olika brukare har behov av stöd olika lång tid.

En boendestödjare som arbetar heltid, har i snitt 110-120 timmar i månaden till förfogande. Följaktligen har boendestödjaren färre brukare om boendestödjarens brukare har behov av stöd i många timmar och tvärtom; fler brukare om brukarna har mindre behov av stöd.

Hoppas detta är lite klargörande.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter