Kontaktfamilj

Hej!

Jag har lite frågor kring kontaktfamilj. Jag och min familj skulle vilja bli kontaktfamilj till en viss flicka, som jag har kommit i kontakt med via mitt arbete som vikarie på förskola. Flickan lider av omsorgssvikt och hennes situation kommer att anmälas till socialen.
Jag undrar nu om det är möjligt att "ansöka" om att få bli hennes kontaktfamilj? Kan man bara få bli det om det är så att familjesituationen utreds och socialen gör bedömningen att familjen behöver hjälp? Om familjen inte skulle godkännas hjälp (vilket jag inte tror kommer hända), finns det något annat sätt att hjälpa denna flickan på?

Tack på förhand!

Miranda

Kommentarer

Hej

Det är fint att höra att du bryr dig så mycket om flickan och vill hennes bästa.

Du skriver att hon lider av omsorgssvikt och att hennes situation kommer att anmälas till socialtjänsten. När en anmälan om att barn far illa inkommer till socialförvaltningen görs först och främst en bedömning om ifall en utredning ska inledas eller inte.

Om en utredning inleds så utreder socialtjänsten bland annat hur barnet mår, hur det har det i sin familj, föräldrarnas förmåga att ta hand om sitt barn samt vilken sorts insatser som barnet är i behov av. Om det rör sig om allvarligare missförhållanden i hemmet kan det bli tal om att placera barnet utanför hemmet enligt socialtjänstlagen eller enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). LVU är en tvångslag som har som syfte att skydda barn och ungdomar och används när alla andra alternativ är uttömda och vårdnadshavarna motsätter sig hjälp på frivillig väg, det vill säga insatser med stöd av socialtjänstlagen.

En av de frivilliga insatser som finns enligt socialtjänstlagen är kontaktfamilj. Att vara kontaktfamilj innebär att du tar emot barn i åldrarna 0-18 år, en eller flera helger i månaden. Det kan vara barnen som behöver social stimulans och/eller föräldrarna som behöver avlastning. För att läsa mer om att vara kontaktfamilj gå in på följande länk:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Familj-barn-och-un...

För att flickan ska få just denna insats måste man i utredningen komma fram till att det är detta hon är i behov av.

Om flickan bedöms vara i behov av en kontaktfamilj kan du vända dig till individ- och familjeomsorgen i aktuell stadsdel och berätta att du är intresserad av att bli kontaktfamilj samt föra fram att det handlar om ett specifikt barn. Det är också bra om flickans föräldrar kan berätta för socialtjänsten att du finns och att du är lämplig som kontaktfamilj. Om behovet är just en kontaktfamilj så välkomnas alltid förslag på sådana. Nedan finner du nummer till individ- och familjeomsorgen i Malmös olika stadsdelar.

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 14
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn-Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 30
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 51 30
Södra innerstaden Tel: 040 34 58 92
Västra innerstaden Tel: 040 34 38 30

Det du kan göra för att hjälpa flickan om hon inte bedöms vara i behov av kontaktfamilj är att finnas till hands för henne som en del av hennes naturliga nätverk. Helt enkelt vara en trygg vuxen som hon kan lita på, vilket du redan verkar vara!

Hoppas att du har fått svar på dina frågor. Återkom gärna om du undrar något ytterligare.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter