Betald Hemhjälp

Hej! Här kommer en kanske lite ovanlig fråga.
Har under flera år hjälp en gammal mor med städ och handel mm.
Undrar nu, finns några möjligheter att få någon form av ekonomiskt stöd för mitt
dagliga arbete hos min mor ?
Utan att det för den delen påverkar min mammas nuvarande pension och tillägg.

TACK

Hemhjälpen

Kommentarer

Hej!

Hemvårdsbidrag/anhörigbidrag finns i ett få antal svenska kommuner. Malmö Stad beviljar inte detta bidrag. Reglerna för vem som kan få bidraget är olika i kommunerna, liksom storleken och namnet på bidraget.

Bidraget betalas ut till den som behöver hjälpen som i sin tur kan "betala" den/de som hjälper personen. Syftet med bidraget kan vara att ge ersättning/erkännande till ex. de anhöriga som ger hjälpen. Syftet med bidraget, beloppen och regelverket kring bidraget varierar mellan olika kommuner.

Hemvårdsbidraget är ett kommunalt bidrag som ges med stöd
av Socialtjänstlagen.

Eftersom regelverket om bidraget varierar mellan kommuner så kontakta en biståndshandläggare eller den som arbetar med anhörigstöd i din kommun för information om anhörigbidrag eller hemvårdsbidrag. Information kan också finnas på din kommuns hemsida.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter