Granne i behov av hjälp

Vi har en 62 årig granne som är psykiskt ostabil och kan inte ta hand om sig själv alls. Han är ibland aggressiv och ibland timid men är välkänd av alla företag och affärer som finns i området. Han brukar ta hem kundvagnar från ICA, Hemköp och NETTO och ställa utanför porten. Han lever i misär och ser jättesliten ut. Har inga tänder och han har satt fyr i sin egen lägenhet två gånger och kan inte låsa sin ytterdörr och han har blivit av med alla sina nycklar till port och lägenhet. Han går omkring till grannarna och pratar om olika nonsens-saker och ibland blir han aggressiv när han inte får gehör. Vad kan vi göra så att han blir omhändertagen. Hade han bara sålt sin lägenhet hade han haft mer än tillräckligt för att flytta in på ett vårdhem och ha det bra.

Omtänksam förening

Kommentarer

Hej!

Förstår att det kan skapa stor oro kring en person som är psykiskt instabil. Utifrån din beskrivning låter det som det är en person som behöver hjälp.

Man kan orosanmäla även äldre till socialtjänsten, inte bara barn. Äldre är också en grupp som socialtjänsten har extra ansvar för. Däremot är det så att all hjälp är på frivillig basis, eftersom det inte finns några tvångslagar gentemot äldre.

Vi föreslår att ni kontaktar socialtjänsten i den kommun personen tillhör och gör en orosanmälan där ni beskriver den aktuella situationen. Det som sedan händer är att socialtjänsten kontaktar personen och hör efter om denna skulle behöva någon hjälp. Vill den inte kommer den inte tvingas, men många gånger kan man lyckas få till ett hembesök hos personen och därifrån kan socialtjänsten jobba vidare på att få hjälpa.

Många äldre vill inte vara till besvär för samhället, men inser inte att de är till mer besvär om de inte tar emot hjälpen. Med tanke på personens beteende kan man ju misstänka någon begynnande demens och då är det många gånger svårt med självinsikten om vad som är problem också.
Vi hoppas vårt svar var till någon hjälp.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter