Psykisk ohälsa

Hej socialtanterna!
Ni ger rådet till sjuka människor att ta kontakt med bl.a. handläggare på AF
Hur ska den sjuka klara av och orka med att sitta och ringa runt till instans efter instans?
Jag har ingen kontinuerlig kontakt med socialtjänsten trots att det står så i planeringsplanen och i öppen psykiatrin måste jag anpassa mig efter deras tider och avbokningar som görs gång på gång. Jag orkar knappt stiga upp för ett glas vatten. HUR ska jag då orka sitta och åka långa vägar till soc. och psykiatrin?
När jag tar upp det så har dem ingen hjälp att ge, måste vara frisk för att kunna få hjälp och orka ta mig dit

Lisa

Kommentarer

Hej!

Det låter som att du befinner dig i en påfrestande situation där din ork är helt slut. Du beskriver ett dilemma som många sjuka upplever, du behöver ha energi och vara frisk för att orka med att klara av de krav som ställs på dig som sjuk.

Det hade varit önskvärt om samhället tog större hänsyn till den situation som du beskriver och att skyddsnätets maskor var tätare, för att hjälpa och stötta.
I Malmö finns något som heter Personligt ombud. Deras uppgift är att stötta och hjälpa den enskilde att få den hjälp den behöver. Du kan läsa mer om Personligt ombud på länken nedan. Det låter som något som skulle kunna hjälpa dig att se till att du får rätt hjälp på det sätt som passar dig. Det är gratis och på dina villkor.

https://malmo.se/Omsorg-vard--stod/Stod-till-personer-med-funktionsnedsa...

Vi hoppas att du kan få det stöd och den hjälp du behöver.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter