Hur kan man hjälpa min syster?

Min syster är snart 30 år och bor fortfarande hemma hos mina föräldrar i deras hus. Hon lever av egen vilja i princip helt isolerad från omvärlden och har inga vänner. Har inte fullständiga gymnasiebetyg och aldrig haft ett arbete. Hon har alltid varit lite ”annorlunda” på något sätt, känslig med stark vilja och inte varit lika social som andra barn. Under slutet av mellanstadiet började hon periodvis vara ”hemmasittare” och mina föräldrar kunde inte förmå henne att gå till skolan. Fick dock ok betyg från högstadiet och började gymnasiet men blev inte kvar länge innan hon isolerade sig hemma igen. Hon försörjs av mina föräldrar och har ingen kontakt med varken arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller sjukvården. Jag misstänker att hon lider av någon sorts psykisk problematik, har mycket tvång och vad jag tror är ångest. Vid ett tillfälle åkte hon frivilligt med till psyk.akuten och blev inlagd efter en våldsam situation hemma där hon gav sig på en i familjen. Efter det skulle hon utredas inom psykiatrins öppenvård men uteblev från besöken. Både jag och min mamma har försökt prata med henne flera gånger men det är som att vi inte kommer fram, hon vill inte ha hjälp, blir arg, förvanskar det man säger och går oftast bara därifrån när vi försöker få kontakt. Jag oroar mig väldigt mycket över vad som ska hända med henne sen när mina föräldrar inte lever längre, vem ska ta hand om henne då? Till situationen hör att min pappa inte vill ta tag i situationen och ställer sig på min systers ”sida” när vi försöker prata med henne. Jag tror det beror på att han tycker synd om henne för att det fått bli som det har blivit. Min mamma vill inte ha det som det är nu men tycker att det är svårt när min pappa inte backar upp henne. Finns det något som man kan göra? Vem bör man kontakta? Kan jag göra det eller måste det vara mina föräldrar? Tacksam för alla råd i en situation som känns väldigt hopplös.

Ledsen storasyster

Kommentarer

Hej!
Du är väldigt oroad över din 30-åriga syster som fortfarande bor hos era föräldrar och som du tror lever med psykisk ohälsa. Du oroas över vad som kommer hända med henne i framtiden om hon inte får hjälp.

Vi läser i din fråga att din syster har haft en kort kontakt med psykiatrin akut och att din syster inte vill medverka i utredning på psykiatrisk öppenvård.
Dina föräldrar försörjer din syster och hon bor hemma och eftersom dina föräldrar inte är överens i hur de ska bemöta eller ställa krav på din syster så händer ingenting.

Eftersom din syster är vuxen finns ingenting som samhället kan tvinga henne till. Hon måste själv vilja ha hjälp eller stöd, om det inte är så som du beskriver, att hon är våldsam och en fara för sig själv eller andra. Då kan hon beredas vård med tvång, men det är ju inte en långsiktig lösning, som ju är det du frågar efter.

Du kan kontakta socialtjänsten i området där din syster bor och diskutera med dem samt göra en anmälan om din oro för henne. Om hon hade gjort en utredning inom psykiatrin och denna hade påvisat någon form av diagnos hade detta också varit till hjälp för din syster för att kunna ta del i insatser som kan vara henne till hjälp på lång sikt. Detta måste du även prata med dina föräldrar om, för så länge de försörjer henne och låter henne bo hemma och inte ställer krav på att hon måste få hjälp kommer ju ingen förändring att ske.

Du frågar även om vad som händer när dina föräldrar inte lever längre. Det är omöjligt att svara på men om din syster inte får hjälp med att ta steg mot ett eget självständigt liv, kanske hon hamnar i hemlöshet om hon inte längre kan bo i era föräldrars bostad.

Så försök prata med din pappa om detta och om vilket liv han tänker sig att din syster ska ha i framtiden. Därigenom kanske du, din pappa och din mamma tillsammans kan motivera din syster att söka hjälp.

Vi hoppas att svaret kan vara tillhjälp för dig och att ni tillsammans kan ta ett litet steg åt ett håll som blir positivt för er alla.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter