Problem

Jag är en tjej som är 18 år och har en pojkvän sen ett år tillbaka. Min pojkvän bodde i ett år på ett HVB-hem men sen struntade han i att gå till skolan och fick problem på andra sätt och blev tvångsintagen på BUP. En dag efter att han varit instängd på BUP bestämdes det att han skulle flytta till ett hem på annan ort för att hitta ett annat boende som passade honom. Nu ska han vara där och han vill absolut inte det själv. Det stora problemet är att jag är gravid och klarar inte att ta hand om allt själv. Finns det verkligen inte något man kan göra så att han kan flyttas närmre Malmö? Beslutet om att han ska bo där uppe förstör mångas liv. Jag är helt förstörd och han likaså. Han tog upp det med sin socialsekrterare men hon sa att det inte fanns något val. Finns det verkligen inget man kan göra?

sandra

Kommentarer

Hej

Vi har redigerat vissa delar i ditt inlägg för anonymitetens skull.

Det är en svår situation för både dig och din pojkvän. Att bli förälder kan förknippas med mycket glädje men också vara svårt när olika omständigheter försvårar för en.

Du skriver att din pojkvän redan har pratat med sin socialsekreterare som i sin tur har sagt att det i nuläget inte går att göra på annat sätt än att han flyttar till en annan ort. Vi kan inte uttala oss om anledningarna till detta i hans enskilda fall. Den som vet hur omständigheterna ser ut är hans socialsekreterare och det är denne som kan ge besked om hur det kan bli framöver. Hon eller han känner till de förutsättningar som finns att arbeta med. Vi rekommenderar din pojkvän att återigen ta kontakt med sin socialsekreterare för att få reda på anledningen till varför han inte kan bo i Malmö eller här i närheten.

Vi kan förstå att du känner att du vill ha hans stöd under graviditeten och att det blir mycket för dig att klara på egen hand. Situationen är förstås lika tuff för din pojkvän som måste flytta bort från dig. Att tänka på i det här läget kan vara att innan din pojkvän kan finnas som tillräckligt stöd för dig så måste han själv först få det stöd han behöver för att må bättre.

Du skriver att din pojkvän har haft problem på flera sätt. Bland annat skriver du att han bott på HVB-hem och att han även varit tvångsomhändertagen. Han verkar må mycket dåligt men att han har de kontakter han har betyder att han har ett professionellt stöd runt sig vilket är en förutsättning i hans situation.

Det är viktigt att du tänker på dig själv och att man under en graviditet kan behöva mycket stöd. Befinner man sig i din situation kan man behöva än mer. Att bli och vara förälder är inte alltid så lätt och man kan ibland känna sig i behov av stöd eller rådgivning. Ett sätt är att ta hjälp av familj och vänner. Men ibland kan man behöva stöd eller råd utanför den egna familjen och vänkretsen. Via sin barnavårdscentral (BVC) kan alla föräldrar anmäla sig till föräldrautbildningen, där finns också möjlighet att få stöd och råd från specialister på barns hälsa och utveckling. För mer stöd och hjälp går det också bra att vända sig till socialtjänsten i den stadsdel som man tillhör och förhöra sig om vad det finns för möjligheter för dig i den situationen du befinner dig i. Vet man inte vilken stadsdel man tillhör kan man ringa Malmö stads växel på 040 34 10 00 och be att få bli kopplad rätt. Nedan finner du telefonnummer till Individ- och familjeomsorgen i de olika stadsdelarna.

Centrum: 040- 34 58 70
Husie: 040- 34 62 14
Fosie: 040- 34 57 00
Hyllie: 040- 34 57 76
Limhamn-Bunkeflo: 040- 34 63 35
Kirseberg: 040- 34 60 30
Oxie: 040- 34 38 48
Rosengård: 040- 34 51 30
Södra innerstaden: 040- 34 56 05
Västra innerstaden: 040- 34 49 00
Vi hoppas att du har någon nytta av vårt svar. Återkom gärna om du har fler funderingar och frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter