Rymt Hemifrån <18 År

Hej!

Vår dotter har rymt hemifrån till sin pojkvän till en annan stad i Sverige och vi undrar vilka möjligheter/rättigheter man som förälder har om ens barn som fyller 18 år i juli månad.

1. Är hon fortfarande under vårt ansvar? Vilka juridiska rättigheter har vi som föräldrar att ta hem henne, utan hennes vilja?

2. Om hon skulle vända sig till sociala myndigheter, är det så att hon betraktas som en myndig person och har de rättigheter som följer med det?

3. Kan vi be de sociala myndigheterna där hon befinner sig ingripa och hjälpa oss i denna fråga?

Susanna
2011-01-06 12:57

Hej

Det kan vara svårt att hålla ihop en familj ibland särskilt när det finns flera olika och starka viljor som ska verka under samma tak.

Föräldrarnas försörjningsskyldighet löper till och med att ens barn fyller 18 år eller till och med att de fyller 21 år om de fortfarande studerar på gymnasienivå. Förutom att detta innebär att föräldrarna ska försörja sitt barn rent ekonomiskt så innebär det också att de är skyldiga att se till att barnet har någonstans att bo. Detta oavsett om barnet bor kvar hemma eller att man bekostar ett eget boende åt honom eller henne.

Oavsett om er dotter fortfarande studerar på gymnasiet eller inte så är hon inte fyllda 18 år och ni är därför försörjningsskyldiga gentemot henne i nuläget.

I föräldrabalken finns bestämmelser som säger att vårdnadshavare ska svara för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Vårdnadshavarna ska också se till att barnet får tillfredställande försörjning och utbildning.

Det framgår inte riktigt av ert inlägg om det är något som har föranlett att hon rymt hemifrån eller om ni har talat med henne efter att hon har försvunnit. Visserligen är hon fortfarande ung men hon har ändå uppnått en ålder som gör att det skulle vara svårt att ta hem henne mot hennes vilja. Det ni däremot kan göra är att prata med henne och förklara för henne att det faktiskt är ni som har ansvar för henne och att ni vill hennes bästa. Lyssna på vad hon har att säga om varför hon rymde och hör efter om hon har en plan för eventuell skola eller försörjning.

Om det är så att ni inte vet vart er dotter befinner sig och är oroliga för henne så kan ni också kontakta polisen för att efterlysa henne. Telefonnumret till dem är 114 14.

Ni skriver inte någonting om att ni är oroliga för er dotters hälsa eller utveckling på grund av missbruk eller annat beteende som skulle kunna vara skadligt för henne. Om det finns en sådan oro så kan ni alltid ringa och rådgöra med en handläggare på individ- och familjeomsorgen i den stadsdel som flickan tillhör. För att vara anonym så är det viktigt att ni inte uppger namn på er själva då ni ringer. Telefonnummer till respektive stadsdel finner ni nedan. Fråga efter en handläggare som arbetar med barn- och familjefrågor.

Centrum: 040- 34 58 70
Husie: 040- 34 62 14
Fosie: 040- 34 57 00
Hyllie: 040- 34 57 76
Limhamn-Bunkeflo: 040- 34 63 35
Kirseberg: 040- 34 60 30
Oxie: 040- 34 38 48
Rosengård: 040- 34 51 30
Södra innerstaden: 040- 34 56 05
Västra innerstaden: 040- 34 49 00

Ni kan också kontakta socialtjänsten där hon befinner sig nu och berätta hur situationen ser ut och höra hur de kan hjälpa er.

Skulle hon på egen hand uppsöka socialförvaltningen så betraktas hon inte som myndig då hon fortfarande är under 18 år. Detta innebär exempelvis att hon inte kan ansöka om försörjningsstöd utan att det görs en utredning om varför ni som vårdnadshavare inte kan försörja henne. Däremot så lyssnar de såklart in vad hon har att säga och hjälper henne utifrån det.

Hoppas att ni har fått svar på era frågor och att ni lyckas få kontakt med er dotter. Återkom gärna om ni har fler tankar och frågor.

Vänligen

Soctanterna