ADL befömning

inför ny bedömning svarar jag på frågor om ADL. Jag vill veta vad är det för verksamhet?

orolig mamma

Kommentarer

Hej!

Begreppet ADL handlar om de aktiviteter som en person behöver behärska för att kunna leva ett självständigt vardagsliv. Du skriver att du inför en ny bedömning nu håller på att besvara frågor om ADL eller allmän daglig livsföring.

Det är ju viktigt att förstå vad det är man svarar på samt varför. Vi tänker att du skulle kunna prata med den person som bett dig att svara på frågorna om hur dessa kommer att användas och varför du ombetts att besvara dessa.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter