Fam.Behandling!

Hej era goa "Tanter"! Tack för att ni finns......
Blev utredd av soc 2010, insatts fam.behandling. Bra för mig med tonårsbarn. Inga droger el ngt.
Soc sa: Jag skickar remiss som du ska skriva under o godkänna. Och bara så du vet så har det kommit en ny lag som säger att jag får samtala med dina barn utan din tillåtelse! Otrevligt sagt enl mig!
Ingen remiss kom. Ringde o fick en i dec, där mina barn skulle skriva under, ringde igen o nu i veckan fick jag remiss där jag kan skriva under. Alltså, det har gått 1 år sedan utredningen började!
Dom har samtalat med mina barn flera gånger utan att meddela mig.
Måste jag skriva under? (allt stämmer inte som står)
Dom verkar väldigt stressade över att jag ska skriva under.

Får det gå till så här? Så lång tid? O ingen ringer mig o medelar hur läget ligger!!!!!
Hoppas på svar! (vet om utredningstid 4 mån) Tack igen för att ni finns.....

Mammsen

Kommentarer

Hej

Vi beklagar att du har fått uppleva socialtjänstens bemötande som otrevligt och att det verkar som om det har tagit lång tid från det att utredningen avslutades till dess att familjebehandlingen ska sätta igång.

Vi kan inte uttala oss om varför det tagit sådan tid. Utredningstiden är, precis som du säger, fyra månader. Kanske kan det vara så att det är kö till den planerade insatsen.

Att socialtjänsten kan samtala med barn utan vårdnadshavarens samtycke är en ny bestämmelse som har förts in i 11 kap 10 § Socialtjänstlagen 1 augusti förra året. Förändringen i lagen innebär att samtal med barn kan ske utan vårdnadshavaren samtycke och närvaro. Syftet med ändringen är att göra det möjligt för socialtjänsten att genomföra samtal med barn när det med hänsyn till andra bestämmelser om barns bästa är motiverat att ett barn hörs. Innan socialtjänsten beslutar att ett samtal med barnet ska äga rum, utan vårdnadshavarens samtycke och närvaro, bör omsorgsfulla överväganden om behovet av samtalet göras. Barnets egen uppfattning har stor betydelse för bedömningen av om samtalet slutligen ska äga rum. Det innebär att barnet har rätt men absolut ingen skyldighet att delta i ett samtal med socialtjänsten. Det finns ingen regel om att vårdnadshavarens inställning ska kontrolleras före samtalet, däremot bör vårdnadshavaren informeras om samtalet innan det genomförs.

Eftersom att du anser att det som står i remissen inte är korrekt så rekommenderar vi dig att ta kontakt med ansvarig socialsekreterare för att diskutera remissen innan du skriver under. Du bör få chans att uttala dig om vad du anser inte stämmer i den.

Vi är glada över att du uppskattar vårt arbete och vi hoppas att vårt svar har hjälpt dig. Om du har fler frågor så kontakta oss gärna igen.

Vänligen

Soctanter

Soctanter