Barn Misshandel

Min väninna har berättat för mig att hennes styvdotter blev misshandlade av sin pappan. Hon har också berättat för mig att flickan mama hade påstod det (om misshandel)under rättegången för vårdnad av flickan. Jag frågade henne: varför har du inte berrättat detta för socialtjänsten? Hon svarade: Det är inte mitt barn och jag kommer aldrig att skaffa barn med honom, så jag har ingenting att oroa mig för. Kommer socialtjänsten att utreda detta trots att jag har inget konkret bevis? Var ska jag anmäla det?

Gäst

Kommentarer

Hej

Vi har redigerat ditt inlägg något för att bevara anonymiteten.

Det din väninna har berättat för dig är något väldigt allvarligt och något som måste vara tungt för dig att bära. Det gör oss ont att höra att hon inte själv anmäler situationen till socialtjänsten och det är bra att du förhör dig om vad du kan göra trots att det handlar om något din väninna har berättat för dig.

Vi vill understryka att det är brottsligt med all form av misshandel mot sina barn. Det är ett polisärende likväl som ett ärende för socialtjänsten. Om det kommer till socialtjänstens kännedom att ett barn på något sätt blir misshandlat av sina föräldrar så är socialtjänsten skyldiga att anmäla detta till polisen. Socialsekreterare har anmälningsplikt då barn riskerar att fara illa genom misshandel eller övergrepp.

Du skriver att du inte har några konkreta bevis för att det som din väninna har berättat för dig stämmer. Av det hon har berättat finns det ändå starka skäl att misstänka att det finns ett barn som far illa vilket är anledning nog för att göra en anmälan till socialtjänsten.

Vårt råd är att du ringer till socialtjänsten och gör en anmälan angående barnet. Om du vill vara anonym är det viktigt att du inte säger ditt namn då du ringer utan istället säger att du vill vara anonym. Du ringer till den stadsdel som barnet tillhör. Nummer till individ- och familjeomsorgen finner du nedan. Fråga efter en person som tar emot anmälningar om barn som far illa.

Centrum: 040- 34 58 70
Husie: 040- 34 62 14
Fosie: 040- 34 57 00
Hyllie: 040- 34 57 76
Limhamn-Bunkeflo: 040- 34 63 35
Kirseberg: 040- 34 60 30
Oxie: 040- 34 38 48
Rosengård: 040- 34 51 30
Södra innerstaden: 040- 34 56 05
Västra innerstaden: 040- 34 49 00

När en anmälan om att barn far illa har kommit in till socialtjänsten så har de en skyldighet att undersöka saken och ta ställning till om en utredning ska öppnas kring barnet eller ej.

Ett första steg i en sådan utredning innebär att en socialsekreterare tar kontakt med familjen, i första hand för att utreda barnets hemsituation. Socialtjänsten kallar familjen till ett besök, besöket kan äga rum på kontoret eller i hemmet. Under första besöket får familjen ta del av anmälan och själva kommentera den. Om ni inte har uppgett ert namn så kommer familjen inte att kunna utläsa vem som gjort anmälan.

Socialtjänsten resonerar sedan kring hur de ska gå vidare utifrån informationen de har om familjen. Man försöker alltid, så långt det är möjligt, att göra utredningen i nära samarbete med barnet och familjen.
Vi är glada att du hört av dig hit för att få reda på vad du kan göra och att du agerar för barnets skull!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter