Barn Som Rymmer Hem Ifrån

Hej!
Jag är mamma till en 15-årig dotter som sedan i höstas bytt umgänge. Detta nya umgänge består av andra ungdomar som det är lite problem kring och vars föräldrar är enormt passiva i sitt föräldraskap. Dessa föräldrar låter sina barn vara ute hela nätterna och låter även de ha fyllefester i deras bostäder trots att de är hemma och enligt mig inte bör tillåta detta. Ungdomarna handlar sprit av langare och föräldrarna beställer även utav sina ungdomar som i sin tur köper av dessa langare. Jag har försökt gå ihop med min dotters kompisars föräldrar men eftersom de är av en helt annan uppfattning och legaliserar och inte verkar bry sig har jag gett upp detta.

I december fick vi signaler på att min dotter använt narkotika på skoltid då hennes gamla riktiga vänner tog sitt ansvar och kontaktade skolledningen. Jag gjorde givetvis ett drogtest som dock inte gav utslag anledningen till detta är att de ev. blivit lurade eller använt narkotika som inte går att testa förr. Min dotter har erkänt att hon provat men när det gäller antalet gånger under den dagen samt om hon blev påverkad går historierna isär. Som vanligt tar inte alla föräldrar detta ens på allvar och testar sina barn och jag vet via min dotter att en utav dessa provat detta flera-många gånger.

Sedan en tid tillbaka rymmer hon hemifrån under allt från några till snart en vecka denna gången. Jag har kontaktat polisen som inget kan göra och även gjort en anmälan till socialtjänsten. De som jag är erbjuden är stödsamtal samt en väntan på 2-3veckor för att socialen ska börja göra en utredning. Är meningen att jag ska sitta här i flera veckor och vänta på en tid då socialen som sen ev. kommmer ta tid igen för att något ska hända?

Vi är själva en stabil familj och har själv alltid jobbat med familjer i kris samt missbruk. Nu är det jag som söker hjälp och ingen verka ta detta på allvar. Man tror aldrig att man själv skall hamna i en sådan situation utan att detta händer alla andra. Jag kan inte som engagerad mamma bara sitta här och vänta medan min dotter beteende blir allt mer destruktivt och jag inte vet var hon är.

All hjälp är välkommen!

Anonym

Kommentarer

Hej

Efter att ha läst ditt inlägg så förstår vi att du verkligen har gjort ditt yttersta för din dotter. Det märks att du är väl medveten om vad du som förälder har för möjligheter att påverka situationen och att du är villig att testa allt för att din dotters beteende ska förändras.

Du beskriver att din dotter sedan i höstas har bytt umgänge och att detta verkar ha förändrat hennes beteende. Att du har försökt samarbeta med de nya kompisarnas föräldrar, låtit din dotter göra ett drogtest samt gjort anmälan till polis och socialtjänst är viktiga markeringar som visar att du inte på något sätt tänker acceptera din dotters destruktiva beteende. Du skriver vidare att de andra föräldrarna inte verkar ta situationen på samma allvar som du, vilket såklart gör det svårare att komma till rätta med problemen. Samtidigt är det du som har arbetat med familjer i kris och missbruk och därför har kunskap om vad detta kan innebära. Försök att lyfta detta till de andra föräldrarna samt till din dotter och förklara för henne hur orolig du är och vad det finns för anledningar till det.

Av det du skriver så förstår vi att du har varit i kontakt med polisen i samband med att din dotter har rymt hemifrån. Däremot vet vi inte om du känner till vem det är som langar alkohol till ungdomarna och om du har anmält eller diskuterat detta med polisen, vilket du skulle kunna göra.

Vidare skriver du att du redan har varit i kontakt med socialtjänsten och att du blivit erbjuden stödsamtal i väntan på utredning. Vi skulle också vilja rekommendera Plattform Malmö som är en öppen samtalsmottagning där man kan få vägledning om hur man kan försöka förbättra situationen. Plattform Malmö vänder sig till föräldrar med barn i åldern 12-21 år. Hit kan man som förälder själv vända sig eller tillsammans med barnet för att få stöd i sitt föräldraskap och för att försöka hitta nya strategier eller förändra relationen till sina barn. Telefonnumret till Plattform Malmö är 040 34 05 50. För att läsa mer om verksamheten, gå in på nedanstående länk:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Familj-barn-och-un...

I och med att du gjort ett drogtest på din dotter så vet vi inte om du redan känner till eller har varit i kontakt med Föräldraföreningen mot Narkotika (FMN) i Malmö. FMN är en anhörigförening vars huvudsakliga verksamhet riktar sig till anhöriga till missbrukare. De ser som sin främsta uppgift att med råd och stöd hjälpa familjer som misstänker missbruk eller där detta konstaterats bland barn och/eller andra anhöriga. Genom dem kan man även göra urinprov för att kontrollera eventuellt drogbruk.

http://www.fmn.org.se/

Du kan också vända dig till Maria Malmö som är en öppenvårdsmottagning och ett samarbete mellan Malmö stad och Region Skåne. De vänder sig till personer som är under 25 år och som har problem med alkohol eller droger. Som anhörig kan man ta kontakt med dem för kostnadsfri information och rådgivning. Läs mer om Maria Malmö på länken nedan:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Missbruk--beroende...

Ett ytterligare tips är Hassela helpline som har en jourtelefon dit man kan ringa om man oroar sig för ett barn eller en kompis upp till 25 år som kan vara på fel väg. Man når dem på telefonnummer 0200- 220 555 och du kan läsa mer om dem på deras hemsida:

http://www.hasselahelpline.se/index.php?option=com_content&view=article&...

Du verkar, precis som du skriver, vara en engagerad mamma som står på dig för din dotters bästa. Vi hoppas att ni kommer tillrätta med situationen och att du har fått något tips som kan vara till nytta för er.

Hör mer än gärna av dig igen om du har fler tankar eller frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter