Stöd För Anhörih Ensammstående Pappa

hej
har nu sedan november månad stångat min panna blodig i mina försök att få någon form av stöd och hjälp.
enda som detta har resulterat i är en utredning av soc som ska vara inriktad på vad barnen behöver för hjälp men den delen är nog bortglömd. utan nu istället så är det jag som blir utred. jag vet vad jag behöver hjälp med men nekas hela tiden till detta. bir hänvisad runt och nekad igen i det flesta fallen blir jag nekad just av en anledning , jag e pappa!! har ni totalt glömt bort att det finns ensamstående pappor som kan behöva hjälp oxå ? det är inte bara mammor det är synd om och som behöver hjälp mot elaka pappor. som det är nu kan vist inte malmö stad erbjuda någon hjälp över huvutaget till ensamstående pappor i familjekris. illa tycker jag . och nä det är inte lönt att skriva om alma. har varit i kontakt med dom oxå med beskedet att vis t kan dom hjälpa mig om jag bytar kön!!
vad finns det att få för hjälp ????
behöver praktisk hjälp

micke

Kommentarer

Hej

Det är en bra början att du vet vad du behöver och vad du vill! Vi kan också förstå att frustrationen blir stor när du inte får det stöd och den hjälp som du vet skulle kunna hjälpa dig.

Du skriver att socialtjänsten har öppnat en utredning angående barnen och deras behov, vilket är bra. Det är deras behov man måste utgå ifrån och de insatser som ges ska gynna dem. Det är viktigt att fokus ligger på vad som är bäst för barnen. Det verkar som om du verkligen kämpar för att kunna få det stöd du behöver för att kunna vara en bra pappa för dem.

Av det du skriver så förstår vi det som att du tror att utredningen angående barnen är bortglömd. Snarare är det nog så att den ännu inte är färdig. När en utredning öppnas så leder denna utredning alltid fram till ett beslut som går att överklaga om det går en emot. Utredningens syfte är att komma fram till vilket stöd familjen eventuellt kan vara i behov av.

Vi rekommenderar dig att vända dig till berörd socialsekreterare för att förhöra dig om hur det går med utredningen och vilka insatser stadsdelen har till barnfamiljer för att få en större inblick i vad som finns att tillgå. Många stadsdelar erbjuder avlastning, föräldrautbildning och stöd i hemmet om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Om det är så att du har ansökt om insatser hos socialtjänsten men fått avslag så ska du ha fått ett skriftligt beslut på detta. En avslagsgrund som baserar sig på att du är pappa låter inte rimligt. Du har alltid rätt att överklaga beslutet. Överklagan ska ha inkommit senast tre veckor från det att du fick ta del av beslutet. Din socialsekreterare skall på begäran hjälpa dig med att sammanställa din överklagan om du inte själv vet hur du ska gå tillväga.

Det verkar som om du har blivit hänvisad till ett flertal olika ställen utan att kunna finna rätt stöd och hjälp. Det är beklagligt att du som hjälpsökande pappa känner dig avvisad. Självklart kan en ensamstående pappa behöva samma stöd och hjälp som en ensamstående mamma. Att det finns fler grupper och föreningar för mammor beror förmodligen på att ensamstående mammor är fler till antalet. Det är bra att du framför ditt missnöje och din kritik för att möjligheterna för pappor ska bli fler och bättre. Det är viktigt att lyfta vilka förändringar som behövs och det är du som medborgare som uppmärksammar bristerna och som kan berätta hur du upplever situationen.

Om man anser sig ha blivit felaktigt eller orättvist behandlad av en myndighet så kan man klaga hos justitieombudsmannen (JO). JO har till uppgift att granska om statliga och kommunala myndigheter följer lagar och förordningar. Läs mer om detta på följande länk:

http://www.socialstyrelsen.se/klagapasocialtjansten

Det framgår inte av ditt inlägg om du lider av någon form av psykisk ohälsa men du skriver att du har varit i kontakt med Alma som stödjer föräldrar med psykisk ohälsa men blivit nekad stöd på grund av att du är pappa. Alma vänder sig till såväl mammor som pappor. Däremot vet vi att de har grupper för gravida och speciella mammagrupper som då är riktade till just kvinnor. Om du känner dig osäker på vart du ska vända dig så kan du ringa Föräldratelefonen på 040 – 34 93 28 på måndagar mellan 10-12 för rådgivning. Det går bra att vara anonym under samtalet.

Du kan också alltid prata med din BVC-sköterska, barnens skolsköterska eller skolkurator om de svårigheter du upplever med barnen så kan dessa hjälpa dig vidare. Om du har kontakt med psykiatrin så kan du också ta upp svårigheterna där.
Hoppas att du har fått lite tips om hur du kan gå tillväga för att få det stöd som du söker. Du är välkommen tillbaka om du har fler frågor eller tankar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Hej igen
jag skre kanskeinte tillräckligt tydligt. men vist har denna situation let till at jag inte måsr så bra oxå jag får hjälp med en typ ab kbt för depretion och panikångest/attaker. och jag har min medicin.

det jag tycker är att malmöstad har inget alls fungerand nät ellr hjälp skydd till pappor. vart man än ringa eller vänder sig blir man mött med stor skepsisk och ifrågasättande och av visning.
jag vet exact vad jag behöver för hjälp pch det ärnågot jag kommit fram tillihopa med bc psykologen daigs mm. men det hållerinte socialsekreteraren med om. dess uton har hon vid flertalet tillfällen sagt att hon inte kan få mig att passa i hennes mallar!!! JAG e för fan ingen mall utan mäniska!!! Hon har dragit slutsatser rakt ur luften och senare fått ändra sin uppfattning när sanninge kommit fram men först efter att hon tex sagt till mig att hon är otroligt djupt oroad över min förmåga att tillgodose barnens väl ! Troddee att hon skulle utred ajust det vad som behövdes för barnes väl. hon har tex ring upp mig o sagt hej du jag ska träffa alla som har med barnen att göra med du får inte vara med. hejdå ! närman sen söker efter hjälp tex via malmöstad så finns det hjälp till pappor men då handlar det on hur man skka sluta slå sin fru eller angermanagement. detta är inget jag behöver . kan säga att jag e smått frustrerad!! JAG VILL HA DEN HJÄLP JAG HAR RÄTT TILL OCH BETALAR FÖR!!!!!!!!
verkar som ni bara försöker hitta en ursäkt till att ta ut en lön ur våra skattepengar. utredningen skulle redan vara avslutat efter som de 4 månaderna har passerat men den är fotfarande inte avslutad. fick till svar kanske i slutet på månaden. även om en "utreding" är till att se till barnens väl ut gör den en extremt olidlid press påen pappa efter som du sysnas så totalt i sömmarna och som jag får höra typer av kommentarer som jag skrev om innan . detta nu med att tiden för utredningen bara fortsätter är i min åsikt att liktyda med psykisk misshandel!!

Det kan vara svårt att strida för sin sak och sin rätt och ännu svårare kan det bli om man lider av psykisk ohälsa. Du beskriver att du har en depression och att du även drabbas av panikångest. Detta är något som på ett avsevärt sätt gör det svårare att orka med att kämpa med sin vardag och du är stark som ändå ser till att kräva ett svar på varför du nekas den hjälp som du så väl vet att du behöver!

Att du i samråd med såväl BVC som med psykolog och dagispersonal har kommit fram till vilket stöd du behöver visar att du försöker ta ditt ansvar för barnens välbefinnande. Av vad du skriver så förstår vi det som att du nyligen har frågat socialsekreteraren hur det går med utredningen men att den ännu inte är färdig. Det är precis som du skriver att en utredning ska vara avslutad inom loppet av fyra månader och vi förstår att denna process är oerhört påfrestande för vem som helst och särskilt för någon som lider av depression och panikångest.

Vi läser vad du skriver och förstår att du är mycket upprörd och känner dig orättvist behandlad. Då vi Soctanter inte har möjlighet att gå in i ditt enskilda ärende så är det vi kan göra att hänvisa dig rätt. Det vi rekommenderar dig att göra är att i de fall du har gjort en ansökan om stöd och hjälp i hemmet och beslutet burit dig emot, är att överklaga detta. Om du inte fått ett skriftligt avslag på viss insats så begär detta från din socialsekreterare. Du behöver avslaget för att kunna göra en överklagan. Kom ihåg att överklagan behöver inkomma inom tre veckor från att du fått ta del av beslutet. Socialsekreteraren ska, som vi nämnde i vårt tidigare svar, också kunna hjälpa dig att sammanställa din överklagan om du inte vet hur du ska göra.

Om du är missnöjd med hur din socialsekreterare sköter ditt ärende så kan du först och främst vända dig till dennes chef. Du har också möjlighet att vända dig till Socialstyrelsen om du tycker att det finns allvarliga brister hos socialtjänsten. När socialstyrelsen har tagit emot en anmälan tar de ställning till om det ska öppna ett tillsynsärende. Vid tillsyn av en socialtjänstverksamhet kan Socialstyrelsen bland annat begära in handlingar som klargör vad som har hänt. De kan också komma för inspektion av verksamheten. Vem som helst kan anmäla klagomål till Socialstyrelsens tillsynsregioner. På länken nedan finner du mer kontaktinformation för region Syd:

http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/kontaktaoss/regionsyd

Vidare kan du, som vi också nämnt ovan, klaga hos justitieombudsmannen (JO) om man anser sig orättvist behandlad av en myndighet. JO har alltså till uppgift att granska om statliga och kommunala myndigheter följer de regler, lagar och förordningar som finns. Kolla in länken nedan för att mer utförligt se hur du går tillväga för att klaga hos JO:

http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=13&ObjectClass=DynamX_Documents&Langua...
Vi vill också informera om Diskrimineringsombudsmannen (DO). Till Do kan man vända sig om man upplever sig ha blivit diskriminerad exempelvis på grund av sitt kön. Diskrimineringslagen skyddar mot diskriminering på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Skyddet gäller också inom en rad andra viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet. Läs mer på deras hemsida:

http://www.do.se/sv/Diskriminerad

Hoppas att vi har kunnat hjälpa dig något. Återkom gärna igen om du har fler frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter