Vem ska man kontakta angående ADL

Hej
Jag undrar vem man ska kontakta om man vill ha en ADL bedömning?

ADL bedömning

Kommentarer

Hej!

Allmän daglig livsföring, eller ADL som det också förkortas, syftar på de grundläggande aktiviteter som en individ måste behärska för att kunna ha ett självständigt vardagsliv. Om man önskar en ADL-bedömning kan man ta kontakt med kommunens avdelning för vård och omsorg som är de som handlägger exempelvis LSS. ADL-bedömningen görs av en arbetsterapeut och blir ett underlag för vilken typ av insats som kan komma ifråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter