Familj

vad kan jag göra om min fd sambo missbrukar alkohol och vi har gemensam vårdnad om våra två barn,
han tar hand om dom va helg och jag är orolig över att han ska dricka.

anna

Kommentarer

Hej

Det låter som en jobbig situation som du befinner dig i och vi förstår din oro. Det finns flera olika ställen att vända sig till för råd och stöd.

Ett av dessa är Uppsökande teamet. De är till för alla över 18 år som har problem med alkohol eller narkotika. De vänder sig också till dig som är orolig för någon annan som har dessa problem. Kontakten med dem är frivillig och man kan också vara anonym om man så önskar. För att läsa mer om dem eller kontakta dem se deras hemsida:

http://www.malmo.se/uppsokandeteamet

Skulle det vara så att din före detta sambo är under 25 år så kan man även vända sig till Maria Malmö. Det är en öppen mottagning för den som är under 25 år och har problem med alkohol eller droger. De hjälper bland annat personer som har problem med alkohol och narkotika och deras anhöriga med kostnadsfri information, rådgivning och behandling. Läs mer om deras arbete och hur man kontaktar dem på:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Missbruk--beroende...

Man kan även som orolig anhörig vända sig till Öppenvårdshuset Gustav. De erbjuder enskilda, rådgivande och stödjande samtal, samt anhörigkurs i grupp. För att läsa mer om dem och se hur man kontaktar dem se:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Missbruk--beroende...

Beroende på vilken stadsdel man bor i så erbjuds det även lite olika hjälp. I vissa stadsdelar finns det öppna socialrådgivningar, i andra så arbetar det socialrådgivare med att aktivt hjälpa sina medborgare i liknande situationer. För att få reda på vad som erbjuds i just din stadsdel så kan du kontakta Malmö stads växel så kan de hjälpa dig vidare. Man når dem på telefonnummer 040- 34 10 00.

Som vårdnadshavare, i det här fallet ni båda, har man en skyldighet att skydda sitt barn om man gör bedömningen att umgänget med den andre föräldern på något sätt inte är bra för barnet. Som vårdnadshavare har man alltså både ett ansvar att se till att barnet har umgänge med den andra föräldern samtidigt som man har en skyldighet att skydda barnet från umgänge med den andra föräldern om och när det behövs. Denna bedömning får vårdnadshavaren göra utifrån sin kännedom om barnet samt den andre förälderns situation.

Vi vet inte om du har försökt prata med din före detta sambo om din oro för era barns hälsa.
Om du behöver prata med någon som är expert på frågor gällande barns vårdnad, boende och umgänge så kan du kontakta familjerättsbyrån. Du kan ringa dem för att diskutera den situation du befinner dig i. Telefontiden är på vardagar mellan klockan 08.00-09.00 och du når dem på telefonnummer 040 34 52 38. Familjerättsbyrån erbjuder även samarbetssamtal till föräldrar som vill kunna samarbeta bättre om barnen.

Om man inte är nöjd med hur vårdnad, boende eller umgänge ser ut och man som föräldrar inte kan komma överens om detta sinsemellan eller under ett samarbetssamtal så får man vända sig till tingsrätten och ansöka om stämning. Den förälder som är missnöjd med hur vårdnaden, boendet eller umgänget ser ut får vända sig till tingsrätten för att lägga fram den ändring man anser ska göras. Tingsrätten får då i sin tur fastslå en dom utifrån vad som är bäst för barnet. Mer om detta finner du på:

http://www.malmotingsratt.domstol.se/templates/DV_InfoPage____769.aspx

Hoppas att du vet vart du kan vända dig. Skulle det uppstå fler frågor så är du givetvis välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter