16 År Gammal Och Har Ingen Rätt?

Jag är 16 snart 17 år gammal och har ett problem ,, min mamma stack för ett tag sen och lämnade mig utan vårnadshavare hos min mormor och moster .. nu får jag varken ut mitt studiebidrag och pass .. socialen har inte hjälpt till då det bara varit möten fram och tillbaka i över 1 år .. kan jag på något sätt myndighetsförklaras och få eget boende om soc nu inte vill att jag ska bo hos min mormor och moster .

Förbannad tonåring

Kommentarer

Hej

Det låter som om du har hamnat i en situation som du inte alls har kunna rå över själv. Din mamma stack och sedan dess har såväl din boendesituation som din ekonomi blivit väldigt oklar.

Vi förstår att det måste kännas rörigt för dig och det är beklagligt att kontakten med socialtjänsten inte har fungerat. Eftersom att du är under 18 år så är din mamma fortfarande försörjningsskyldig gentemot dig. För att hon ska kunna försörja dig så krävs dock att hon har möjlighet till detta. Som det för tillfället ser ut så verkar hon inte finnas där och göra detta.

Att myndighetsförklaras innan 18 års ålder är inte möjligt. Däremot så bör du, om du inte redan har kontakt med försörjningsenheten på socialtjänsten, ringa dit och berätta hur din situation ser ut. I vissa speciella fall kan försörjningsstöd utgå före 18 års ålder. För att komma i kontakt med dem ringer du till något av nedanstående nummer:

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 00
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

VI rekommenderar dig också ta upp din bostadssituation då du ringer. I försörjningsskyldigheten ingår också att se till att du har någonstans att bo. Nu bor du visserligen hos din mormor och moster och i ditt inlägg framgår inte huruvida detta är en långsiktig lösning. Boendesituationen i Malmö är väldigt ansträngd och att få ett eget boende via socialtjänsten är mycket svårt och ges endast i väldigt särskilda fall.

Det bästa i din situation vore nog att boka ett nytt möte med socialtjänsten för att få svar på de frågor du har angående både din försörjning och ditt boende. Du skriver att det visserligen har hållits möten men att dessa inte har lett någonstans. Det är viktigt att du får svar på dina frågor om vem som ska försörja dig och vem som ska se till att du har någonstans att bo när din mamma inte gör det.

Stå på dig för att få svar på hur din situation ska se ut. Återkom gärna om du vill ställa ytterligare frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Skal en 16-åring verkligen behöva ställas inför ett sådant ansvar? Jag är helt omskakat av ert svar! Hans mamma har lämnat sitt barn hos några släktingar, struntat i sitt ansvar och stuckit sin väg.Det som borde hända här, är ju att omedelbart se till att ungdomen får en juridisk vårdnadshavare (tillfällig), som för hans talan, och ser till att han får leva ett värdigt liv!

Hej

Att personen i fråga har blivit lämnad hos släktingar utan vårdnadshavare har, precis som du skriver, inneburit att ett stort ansvar har lagts på en minderårig person. Med anledning av detta finns redan en kontakt med socialtjänsten vilket personen ovan beskriver.

Däremot verkar det tyvärr inte som om kontakten med socialtjänsten har fungerat särskilt bra. Därför är det viktigt att återigen vända sig till ansvarig socialsekreterare för att få förklarat för sig vad det är som händer. Detta eftersom att det är via socialtjänsten man kan få svar på de frågor som personen har.

Det går alltså bra att höra av sig till den socialsekreterare som det redan finns en kontakt med alternativt höra av sig till något av ovanstående nummer. Personen som skrivit inlägget kan själv höra av sig eller be någon annan att göra det. Vi kan förstå att det kan kännas tungt att själv behöva söka kontakt. Kanske kan mormodern, mostern eller någon annan vuxen hjälpa till att ringa för att fråga vad som är på gång och vad som ska gälla framöver.

Vi hoppas att personen som först ställde frågan hör av sig till oss igen om han eller hon behöver mer information eller har fler frågor.

Givetvis är också du som skrivit senaste inlägg välkommen hit igen om du har fler tankar, funderingar eller frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter