Min Exman

Min exman är medlem på Facebook men inte jag. Fick veta genom en bekant till oss båda att min exman lagt ut bilder på sin profil på våra barn, utan att fråga mig. Jag tycker detta känns för personligt och jag vill inte det ska finnas bilder på dem ute på nätet. Inga av våra barn har fyllt 15 år och har inte ens blivit tillfrågade. Min man vägrar lyssna och anser sig ha rätt att göra såhär. Vi har gemensam vårdnad. Får man göra såhär? Känner mig arg och vet inte vart jag ska vända mig för att få ett stopp på detta här! När han skriver att han bor i Malmö, hans yrke, namn...så känns det som om man "pekar ut" vem är våra barn. Alla människor på nätet har inte gott hjärta - och jag vill skydda mina barn från dem. Han vägrar gå på familjerådgivning och prata om detta. (jag frågat) .

Kan man genom "hjälp av lagen" ta bort dessa bilder?

Ella

Kommentarer

Hej

Vi kan förstå att det känns olustigt för dig att, av en bekant, få reda på att din före detta man har lagt ut bilder på era gemensamma barn på internet.

Av det du skriver så förstår vi också att du har försökt att prata med honom och dessutom föreslagit att ni tillsammans ska vända er till familjerådgivningen för att diskutera saken, vilket var ett jättebra förslag. Ett annat förslag är att ni vänder er till familjerättsbyrån i Malmö som erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som vill samarbeta bättre kring sina barn. För att komma i kontakt med familjerättsbyrån ringer man 040 34 52 38 på telefontiden som är mån-fre 8.00-9.00.

Vi förstår av ditt inlägg att din man inte verkar så sugen på att blanda in någon utomstående för att diskutera situationen men å andra sidan så är ni båda vårdnadshavare och har därför ett gemensamt ansvar för era barn. Ett ansvar som du tar genom att försöka reda ut situationen tillsammans med din man. Även om du inte skulle få din man att gå med på ett samarbetssamtal hos familjerätten så kan du ringa dit för att rådfråga dem om hur du ska göra i den situation du hamnat i.

Du frågar om man med hjälp av lagen kan ta bort dessa bilder. Detta är inte något som vi soctanter direkt kan svara på. Om barnen själva är så pass gamla att de kan uttrycka en åsikt om huruvida de vill finnas med på bilder på pappans sida så är det den som bör följas. Om barnen är så små att de inte kan uttrycka sin åsikt så är det vårdnadshavarna som ska föra barnets talan. I ert fall blir det problem då ni inte er överens.

Det du kan göra är att skicka ett klagomål till datainspektionen. Datainspektionen är en myndighet som ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i individers personliga integritet. Läs mer om klagomål samt vilka uppgifter som är viktiga att ha med på följande länk:

http://www.datainspektionen.se/om-oss/arbetssatt/klagomal/

Hoppas att du nu vet hur du kan gå vidare med din fråga. Om du har ytterligare frågor så är du välkommen att höra av dig igen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Det är väl troligt att Facebook faller in under irländsk lag:
http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article1555442/Gilla-knappen-... . Så annälan till Datainspektionen eller EU:s datainspektör ( http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/ ) European Data Protection Supervision. Vidare finns möjligheten att, om Datainspektionen inte gör något åt problemet, anmäla svenska staten till EU-kommissionen som då kan inleda ett överträdelseförfarande mot svenska staten: http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_sv.htm http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_sv.htm
Detta eftersom PUL bygger på olika EU-regler.

Hej!

Jättebra att ni kommenterar varandras inlägg och att ni bidrar med sådan information som vi soctanter inte är uppdaterade kring.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Man kan inte vara uppdaterad på allt här i tillvaron, men överlag menar jag att Malmös socialsekreterare har en mycket hög kompetens. Synd det inte märks i lönekuvertet bara. Nej, jag är inte själv socionom, om någon undrar, men har mycket god insyn i socialtjänsten i Malmö genom mitt yrke.