Medföljare vid möte med socialsekreterare

Hej
Jag har en vän som är funktionsnedsatt med bland annat en intellektuell funktionsnedsättning. Hen har ofta stöd av en god vän då det behövs en "social tolk" som kan förklara betydelser av vad som sägs eller görs. Hen klaras dig för övrigt bra.
Hen är nu kallad till ett möte på socialtjänsten och har då kommit överens med sin vän att denne skall vara med på mötet, fullmakt finns. Under helgen har en handläggare på socialtjänsten ringt upp personen som kallats till möte och tydligt informerat att hen INTE får ta med sig någon till detta möte, hen ska komma själv.
Personen är nu mycket orolig och ledsen inför detta möte.
Är det tillåtet att hindra funktionsnedsatta att ha med sig stöd vid samtal?
Är inte det en diskriminerande åtgärd?
Finns någon lagtext att referera till?
Vänligen
Kajsa Kavat

Kajsa Kavat

Kommentarer

Hej!

Så bra att din vän har dig som månar om att hen mår bra.
Normalt sett är det inget som hindrar att man får ta med sig ett stöd till socialtjänsten. Man har även rätt att ta med sig ett juridiskt ombud. I vissa fall kan man ansöka på socialtjänsten om kostnad för ett juridiskt ombud.
Det kan emellertid finnas tillfällen då socialtjänsten behöver prata med någon ensam eller att handläggaren gör bedömningen att det är olämpligt att en person är med vid mötet. Be att handläggaren förklarar varför din vän inte kan ta med dig som stöd och i så fall vilken lagparagraf hen stödjer sig på.
Det är viktigt att känna till att i kontakt med socialtjänst och andra myndigheter, har man rätt till information och förklaringar på ett sätt så att man förstår.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter