Fråga

Vem har lss utredningsdokument och journaler från lss boende , sjukvården eller socialen?

.

Kommentarer

Hej!

Den verksamhet som i din kommun mottagit ansökan om stöd och genomfört utredningen är den som har all dokumentation. I Malmö stad är det Funktionsstödsförvaltningen du ska vända dig till.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter