Orosanmälan vuxen

Hej, vi undrar om det finns någon blankett för att göra en orosanmälan på en vuxen? Alt. vad ni vill ska stå i ett brev?

Vårdgivare

Kommentarer

Hej!

Socialtjänsten har ingen blankett för anmälan när det gäller oro för en vuxen person.

Det som behöver framkomma i en anmälan är anledningen till varför ni som anmälare känner en oro för personen. Rör det sig om missbruk är det bra om anmälan innehåller uppgifter om vad personen använder för droger, i vilken mängd och i vilken omfattning. Det är också bra om det framkommer hur ni som anmälare känner till det.

Om det rör sig om en person som verkar fara illa av andra anledningar, till exempel psykisk ohälsa, utnyttjad av andra personer, utan boende och så vidare så försök beskriv vad det är ni har fått reda på eller sett som gör att ni har oro. Det är också bra om ni kan förmedla om personen önskar hjälp på något sätt och är positiv till kontakt eller om ni tror att personen inte vill ha med myndigheter att göra.

Generellt kan sägas att socialtjänsten oftast har mycket svårt att hjälpa vuxna människor om de inte själv önskar ha hjälp och en kontakt med socialtjänsten. Det är egentligen bara när det inkommer en anmälan enligt LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, som socialtjänsten mot personens önskan och vilja kan öppna en utredning. Detta för att bedöma om vård mot personens vilja är nödvändig för att personen inte ska utsätta sig för livsfara på grund av missbruket.

Så när ni har beskrivet den oro ni känner så är det bara att lämna uppgifter om personen så vi hittar hen. Namn och om det är möjligt personnummer, adress och kanske telefonnummer, eller om personen brukar befinna sig i något särskilt område. Detta gör att socialtjänstens handläggare kanske snabbare kan få kontakt med personen.

I Malmö har vi ”Uppsökarna för vuxna” som arbetar förebyggande. De har en stor kännedom om Malmö och om de personer som hamnat utanför vårt samhälle som befinner sig i Malmö. De har en stor vana att möta och motivera personer som ofta är misstänksamma mot myndigheterna. Hur det ser ut i er kommun vet vi inte, men socialtjänsten kan informera vad de kan erbjuda.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter