Skilsmässa Från Missbrukare

Jag är mamma till tre barn. Gift med en "snygg missbrukare", dvs. han dricker på ett sätt så att ingen utanför familjen uppmärksammar det som ett problem, vältalig och social och sköter ett avancerat arbete. Hemma är han lynnig, tar avstånd från familjen, agressiv (men aldrig skadat oss fysiskt), kommer med förolämpningar, kör på morgonen dagen efter han druckit 30-40 cl starksprit mm. Jag kan aldrig känna mig trygg och vårt liv tillsammans är kantat av otalet lögner.

Jag skulle vilja ta barnen och flytta, vi har det så mysigt och bra då han inte är hemma, är han hemma så bråkar alla med alla och allt blir kaotiskt.

Problemet är att jag varit föräldraledig med alla barnen, gett upp karriären jag hade innan (då vi fick barn hade vi samma inkomst, idag tjänar han drygt 4 ggr mer än jag). På min inkomst kan jag inte försörja barnen, arbetar dessutom deltid eftersom ett av barnen har ett speciellt behov, detta kan förändras med tiden och jag räknar med att sucessivt kunna gå upp i tid något. Detta var något vi kom överens om, han skulle/ville göra karriär och jag såg till barnens bästa, totalt blev det för barnens bästa men nu känner jag mig fast i "kvinnofällan". Jag gjorde mina val utifrån att vi var en familj, nu har hans missbruk lett dit att vi inte längre kan vara en familj.

Nu undrar;
1, Vad kan jag göra för att skydda barnen gentemot sin pappa, jag kan dåligt tänka mig att han ska ha eget ansvar för dem. Vad krävs för att man ska få enskild vårdnad? Självklart vill jag att barnen ska ha en bra kontakt med sin pappa men jag kan inte känna mig trygg om han är själv med barnen.

2. Jag vill gärna kunna bo kvar i "vårt" område så att barnen kan ha kvar sina fina kamrater och gå kvar i sin skola.

a) Vad kan jag begära av min man i underhåll, man tycker att barnens väl ska finnas även i hans intresse?

b) Finns det något stöd från samhället att vänta, utöver barnbidrag och ev bostadsbidrag?

Så som det ser ut idag kan jag inte få ett lån, jag kan inte ens få hyra en rimlig bostad för att jag tjänar för lite men min man kan få ett lån på drygt 5 000 000:- . Detta känns väldigt orättvist och som det just nu är måste barnen och jag stanna i en destruktiv relation som påverkar oss alla på ett negativt sätt!

Tacksam för all input, känner mig låst och snärjd av moment 22. Det är svårt nog att lämna en missbrukare och vad detta fört med sig.

Lotta

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du befinner dig i en svår situation. Samtidigt som du har ansvar för tre barn lever du i en tillvaro där du upplever att du inte kan känna dig trygg. Du oroar dig också för din ekonomiska situation och vilka effekter en skilsmässa kan få. Vi tycker att det är bra att du har tagit kontakt med oss, och tar reda på vad du kan göra.

Det finns inget exakt svar på vad som krävs för att få ensam vårdnad. En rad olika omständigheter tas med i en samlad bedömning. Om du som förälder vill ha förändringar i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge, och ni föräldrar inte kan enas om detta själva, behöver du vända dig till domstolen. Domstolen ska besluta om vårdnaden i enlighet med vad som är bäst för barnet. För att ansöka om enskild vårdnad kontaktar du tingsrätten. Du når Malmö tingsrätt på telefonnummer 040-35 30 00, och kan även läsa mer om deras arbete på deras hemsida:

http://www.malmoting...ldrar-och-barn/

Du kan också kontakta Familjerättsbyrån i Malmö. Familjerättsbyrån gör, på begäran av domstol, utredningar i de fall då föräldrarna inte kommer överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Familjerättsbyrån kan också erbjuda samarbetssamtal som syftar till att föräldrar ska kunna samarbeta bättre kring sina barn. Du kan ringa på telefonnummer 040-34 52 38 för att komma i kontakt med Familjerättsbyrån. Telefontiden är måndag-fredag klockan 8-9. Familjerättsbyrån har även besökstid måndag-fredag 8-16 (lunchstängt 12-13) på adressen Regementsgatan 52 B. Du kan också läsa mer om deras arbete på Malmö stads hemsida:

http://www.malmo.se/...rattsbyran.html

Du skriver att du inte kan känna dig trygg om barnen är själva med deras pappa. Vi vill därför rekommendera dig att ta kontakt med individ- och familjeomsorgen i stadsdelen som du bor i. Förhör dig med någon som arbetar med barn- och familjefrågor om socialtjänsten kan hjälpa dig i den situation som du befinner dig i. Om du vill vara anonym och bara rådfråga, tänk då på att inte uppge ditt namn när du tar kontakt med socialtjänsten. Du kan ringa Malmö stads växel på telefonnummer 040-34 10 00 och be att bli kopplad till rätt stadsdel.

Underhållsbidrag ska betalas av den förälder som barnen inte stadigvarande bor hos. Storleken ska avgöras utifrån barnens behov och föräldrarnas ekonomi. Föräldrar kan själva komma överens och avtala om hur stort underhållsbidraget ska vara, i annat fall får det prövas av domstol. Om umgängesföräldern har en hög inkomst kan det bli aktuellt med ett högre underhållsbidrag än standardbeloppet 1 273 kronor/månad.

Vi skulle vilja rekommendera dig att kontakta en jurist för att diskutera detta närmare. Du kan kontakta dem på telefonnummer 040-17 40 80, samt läsa mer på deras hemsida:

http://www.familjensjurist.se

På Försäkringskassans hemsida kan du även göra en egen beräkning av underhållsbidrag:

http://www.forsakrin...nderhallsbidrag

Du frågar också efter stöd från samhället utöver barnbidrag och eventuellt bostadsbidrag. Om du tänker på ekonomiskt stöd kan det vara aktuellt om du med din totala månadsinkomst inte anses uppnå det som kallas skälig levnadsnivå. Då kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd. För att få en fingervisning i om det kan vara aktuellt i ditt fall kan du göra en beräkning på Socialstyrelsens hemsida:

http://www.socialstyrelsen.se

Du kan också kontakta individ- och familjeomsorgen i din stadsdel och be att få prata med någon som arbetar med försörjningsstöd.

Stöd från samhället kan du även få på andra sätt. Att leva med en person med missbruksproblem är påfrestande, och en samtalskontakt kan kanske därför vara till hjälp för dig. Som anhörig till någon med missbruksproblematik kan du bland annat vända dig till Öppenvårdshuset Gustav i Malmö. Där kan du erbjudas rådgivande och stödjande samtal både enskilt och i grupp. För att få mer information om Öppenvårdshuset Gustav kan du ringa dit på telefonnummer 040-34 91 90, och läsa mer på hemsidan:

http://www.malmo.se/oppenvardshuset

Vi hoppas att vi har gett dig lite input. Hör av dig igen om du har ytterligare funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter