Avgift Till Dagis/Fritids

Hej, Jag och min f. d. sambo bor numera på var sin adress. Vi har gemensam vårdnad. Barnbidraget delas lika. Barnen är inskrivna hos mig. Räkningen för dagis/fritids kommer till min adress. Ska min f. d. sambo betala hälften av den räkningen?
(vi är överens om att barnen ska vistas lika lång tid hos var och en av oss, för närvarande är barnen mycket mera hos mig).
Vänliga hälsningar
f. d. sambo

f. d. sambo

Kommentarer

Hej!

Alla föräldrar är skyldiga att bidra till sina barns försörjning efter bästa förmåga, oavsett om man bor med barnet eller inte. Det bästa är självklart om ni på egen hand kan komma fram till hur ni ska sköta såväl de ekonomiska som övriga praktiska bitar, men det låter ju rimligt att ni även delar på förskole- och fritidsavgiften.

Om ni känner att ni behöver hjälp och stöd kring samarbetet med barnen så kan ni vända er till Familjerätten. Där kan man exempelvis erbjudas samarbetssamtal som syftar till att man ska komma fram till hur man bäst kan samarbeta för barnens skull.

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Familj-barn-och-un...

På Socialstyrelsens hemsida kan man bland annat ladda ner en broschyr som behandlar praktiska frågor kring gemensam vårdnad:

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2006/2006-114-31

Hoppas att du har fått lite vägledning. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter