Barn Och Hem

Hej!
Jeg håber at det går at skrive på dansk og at I kan omskrive til svensk!?
Mit spørgsmål handler om en dreng i min søns klasse. Han og han bror er fosterhem plaseret hos en familie som ikke har overskud eller lyst til at tage ansvar for disse børn. Dette er dog ikke noget jeg selv har bevidnet men har hørt fra flere familier at det er helt galt med den måde drengene behandles på. Særligt ved jeg fra en familie som er meget tæt på foster familien, at de overlader drengen til sig selv, hvilket gør at andre bliver "tvunget" til at ansvare for drengen. Der er en person tilknyttet den lille af drengene i skolen men hidtils har det ikke ændret på drengens trivsel, snare tvært om! Han virker mere og mere frustreret og mangler helt evne til at indgå i det sociale samværd. Det smerter mit hjerte at se en dreng blive svigtet på den måde, både af fosterforældrene men også af de sociale myndigheder. Fostermoderen har ved flere tilfælde givet udtryk for at hun ikke magter opgaven. Hun er blevet opfordret til at søge hjælp ved BUP, hvilket hun ikke ønsker. Hvorfor er der ikke bedere tilsyn med en sådan familie? Hvorfor bliver anbragte børn ikke vurderet af en psykolog med jævne mellemrum? Det er utrolig svært at se til mens et barn mistrives men samtidig ved jeg ikke hvad jeg kan gøre. Jeg har ikke overskud til at angagerer mig personligt men jeg vil gerne gøre opmærksom på at nogen bør gøre det!!!
Jeg ved at det lyder meget som slader og rygter, og jeg håber at det er tilfældet. Jeg er dog overbevist om at det ikke er det og så mener jeg iøvrigt at når det gælder et barns trivsel så må man hellere spørge en gang for meget end en gang for lidt!!!!
Jeg havde tænkt at det skulle være kort og præcist for at lette sprogforståelsen, det lykkedes ikke helt. Jeg undskylder mit manglende svensk kundskab men håber at I forstår mit brev. Med venlig hilsen En mamma.

En mamma

Kommentarer

Hej!

Det är fint att höra att du bryr dig och att du tar reda på vad du kan göra för att hjälpa pojkarna. Det är också bra att du lyfter frågan om vad man kan göra i en sådan här situation då man inte vet om det bara handlar om rykten eller om barnen faktiskt far illa. Det är viktigt att ta oron på allvar och agera utifrån den om man känner att något inte står rätt till och vi är glada att du vänt dig hit för att få vägledning.

Barn som bor i familjehem har som regel en kontinuerlig kontakt med en socialsekreterare för följer barnet och har kontakt med olika instanser som exempelvis skola och sjukvård. Familjehemmet har en familjehemssekreterare som handleder familjehemmet och som samarbetar med barnets socialsekreterare. Det är socialtjänstens ansvar att se till att barnen får träffa andra professionella som exempelvis psykolog eller dietist om detta behövs.

Det kan ju vara så att socialtjänsten inte känner till de uppgifter som du har och det är då viktigt att de får kännedom om dessa för att kunna agera. Vi skulle rekommendera dig att göra en anmälan om oro för barn till socialtjänsten i den stadsdel där barnen bor.

Du kan välja att göra en öppen eller en anonym anmälan om oro för den ena eller båda pojkarna. Om du väljer att vara anonym så är det viktigt att du inte uppger ditt namn då du ringer utan istället säger att du vill vara anonym. Nummer till individ- och familjeomsorgen finner du nedan. Fråga efter en person som tar emot anmälningar om barn som far illa. Du kan även ringa till Malmö stads växel på telefonnummer 040 – 34 10 00 och be dem att koppla dig rätt.

Centrum: 040- 34 58 70
Husie: 040- 34 62 14
Fosie: 040- 34 57 00
Hyllie: 040- 34 57 76
Limhamn-Bunkeflo: 040- 34 63 35
Kirseberg: 040- 34 60 30
Oxie: 040- 34 38 48
Rosengård: 040- 34 33 69
Södra innerstaden: 040- 34 56 05
Västra innerstaden: 040- 34 49 00

När en anmälan om att barn far illa har kommit in till socialtjänsten så har de en skyldighet att undersöka saken. Ett första steg i en sådan utredning innebär att en socialsekreterare tar kontakt med familjen, i första hand för att utreda barnets hemsituation. Socialtjänsten kallar familjen till ett besök som kan äga rum på kontoret eller i hemmet. Under första besöket får familjen ta del av anmälan och själva kommentera den. Om du inte har uppgett ditt namn så kommer familjen inte att kunna utläsa vem som gjort anmälan.

Vi vill även nämna att det finns en social jour för akuta hjälpbehov som uppstår efter socialtjänstens ordinarie öppettider. Den sociala jouren når man på telefonnummer 040 - 34 56 78 och de har telefontider måndag till lördag kl 16.30–03.00 och söndagar 16.00–24.00. Social jour kan till exempel kontaktas om man är så pass orolig för ett barns liv och hälsa att det inte kan vänta till följande eller närmaste vardag. Tveka inte att höra av dig till socialtjänsten och social jour.

Vi hoppas att du nu vet vad du kan göra och hur du kan gå vidare för att uppmärksamma pojkarnas situation. Om du har andra funderingar eller ytterligare frågor så får du gärna höra av dig till oss igen så ska vi göra vårt bästa för att besvara dem.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter