Fosterhem

om man behöver någonstans att bo, om man inte kan bo hos föräldern kan socialen ordna det? eller en lägenhet? kan socialen fixa ett boende till en fast man snart fyller 18? hur länge får man bo i fosterhem?

mvh cassie

cassie

Kommentarer

Hej!

Eftersom du gjort två inlägg som rör samma ämne så har vi valt att slå samman dina frågor till ett inlägg.

Som vi uppfattar det så är din hemsituation sådan att du inte känner att du kan bo kvar där. Vi vet inte om du har försökt att prata med dina föräldrar om situationen eller om detta ens är möjligt i den situation du befinner dig i. Vi skulle ändå vilja tipsa om att man kan ta kontakt med Plattform Malmö som är en samtalsmottagning dit ungdomar mellan 12-21 år och/eller deras föräldrar kan vända sig. Du kan alltså vända dig dit själv för rådgivning eller gå dit tillsammans med dina föräldrar för att kunna diskutera er relation och hur man skulle kunna försöka förbättra situationen. För att läsa mer om Plattform Malmö så kan du gå in på länken nedan:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Familj-barn-och-un...

Om du på något sätt far illa hemma så bör du kontakta socialtjänsten i din stadsdel för att berätta om hur du har det hemma och hur det påverkar dig. Ring till något av nedanstående nummer beroende på vilken stadsdel du tillhör och berätta om hur det förhåller sig. Du kan också ringa till Malmö stads växel på telefonnummer 040 – 34 10 00 och be dem koppla dig rätt om du inte vet vilken stadsdel du tillhör.

Centrum: 040- 34 58 70
Husie: 040- 34 62 14
Fosie: 040- 34 57 00
Hyllie: 040- 34 57 76
Limhamn-Bunkeflo: 040- 34 63 35
Kirseberg: 040- 34 60 30
Oxie: 040- 34 38 48
Rosengård: 040- 34 33 69
Södra innerstaden: 040- 34 56 05
Västra innerstaden: 040- 34 49 00

Dina föräldrar är försörjningsskyldiga gentemot dig till dess att du fyller 18 år eller ända till dess att du fyller 21 år om du fortfarande studerar på gymnasienivå. Detta innebär också att dina föräldrar även ska se till att du har någonstans att bo, oavsett om detta innebär att du får bo hemma eller om de bekostar ett eget boende åt dig. Om din hemsituation är sådan att du inte kan bo kvar hos dina föräldrar så kan det bli aktuellt med en så kallad relationsutredning. En sådan utredning syftar till att klarlägga hur du har det hemma, varför du inte kan bo kvar samt undersöka om dina föräldrar har ekonomisk möjlighet att försörja dig i ett eget boende. Utredningen och beslutet grundar sig på din individuella situation.

Du ställer frågor om det som förr kallades fosterfamilj och som idag kallas för familjehem. Om man blir placerad i familjehem enligt socialtjänstlagen så gäller placeringen till dess att man fyllt 18 år. Många gånger bor ungdomar som fyllt 18 år kvar i sitt familjehem tills de slutar gymnasiet i väntan på annat boende.

Om du vill öka dina chanser att på lite längre sikt få ett eget boende så kan det vara ett tips att du ställer dig i bostadskö. Man skriver in sig på boplatssyds hemsida, se länken nedan:

http://www.boplatssyd.se/Pages/Start.aspx

Vi hoppas att du fått svar på dina frågor och att du får hjälp i den situation som du befinner dig. Om du har fler frågor eller funderingar så är du välkommen att återkomma.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter