Kan Jag Behålla Min Dotter Hemma?

Hej!
Min dotter är 6 år. Hon är folkbokförd hos mig sedan jag lämnade hennes pappa när hon var 1 år. Detta för att jag kom på att han sålde droger. Sedan dess har jag hittat droger hemma hos honom en gång, för ca 4 år sedan. Han säger att han har lagt av, men jag hörde rykten för ca 2 år sedan, så jag kan inte vara helt säker.

Vår dotter är som sagt 6 år och började förskoleklass i augusti 2011. Hon gick hela sin dagistid i min kommun, men hennes pappa insisterade på att hon ska gå i skola i hans kommun. I början stod jag på mig, men efter att han terroriserat mig under en längre tid och jag blev knäckt och min dotter mådde dåligt (bl a panikångest) så gav jag upp. Men nu är det diskussion om vart min dotter ska vara folkbokförd. Min kommun måste godkänna att hon går i skola i hans kommun (interkommunal ersättning) om min kommun inte godkänner, så måste jag skriva över min dotter hos hennes pappa. Ska tillägga att det är nära mellan kommunerna så jag kan köra henne till skolan...

För ca 3 år sedan kontaktade jag familjerådgivningen (tror jag det var) och de sade att sålänge min dotter är folkbokförd hos mig, så kan jag behålla henne hemma om jag är rädd för hennes säkerhet (tex om jag misstänker att hennes pappa säljer droger igen). Stämmer det? Och har jag inte samma rätt om hon är folkbokförd hos sin pappa?

Tacksam för svar!

Lisa

Kommentarer

Hej!

Det märks att du är mån om att din dotter ska ha en god relation till sin pappa trots det som tidigare har hänt. Det framgår också att du är orolig för att han fortfarande säljer droger och att han har droger hemma. Du berättar också att han på olika sätt trakasserat dig vilket även drabbat er dotter. Det är inte på något vis okej att utsätta en annan person för obehag och kränkningar för att få sin vilja igenom och det är bra att du förhör dig kring vad som gäller och hur du kan agera i denna situation.

Utifrån det du skriver så uppfattar vi det som att du känner dig pressad av din dotters pappa att följa hans spelregler och anpassa dig efter hans vilja. Det är tydligt att du kämpar för att din dotter ska ha rätt till båda sina föräldrar och att du önskar att er relation hade sett annorlunda ut för din dotters skull.

Vad vi förstår så har ni gemensam vårdnad och därmed har ni båda en skyldighet att se till att umgänge med barnet fungerar. Som vårdnadshavare har man en skyldighet att skydda sitt barn om man gör bedömningen att umgänget med den andre föräldern på något sätt inte är bra för barnet. Du, precis som pappan, har ansvar för att se till att er dotter inte far illa, oavsett var hon är folkbokförd.

Om du misstänker att din dotters pappa fortfarande säljer droger eller att han på något annat vis bister i omsorgen av er dotter så kan du ta kontakt med individ- och familjeomsorgen i stadsdelen eller kommunen som du och din dotter bor i. Du kan ringa och rådfråga någon som arbetar med barn- och familjefrågor om socialtjänsten kan hjälpa dig i den situation som du befinner dig i. Om du vill vara anonym och bara rådfråga så är det viktigt att du inte uppger ditt namn när du tar kontakt med socialtjänsten. Du kan ringa till Malmö stads växel på telefonnummer 040-34 10 00 och be att bli kopplad till rätt stadsdel.

Eftersom du och pappan inte alltid verkar komma överens i frågor som gäller er dotter så kan du även vända dig till Familjerättsbyrån. Här gör man, på begäran av domstol, utredningar i de fall då föräldrarna inte kommer överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Familjerättsbyrån kan också erbjuda samarbetssamtal som syftar till att föräldrar ska kunna samarbeta bättre kring sina barn. I Malmö når man Familjerättsbyrån på telefonnummer 040-34 52 38. Telefontiden är måndag till fredag mellan klockan 8 och 9. Familjerättsbyrån har även besökstid måndag till fredag mellan klockan 8 och 16 (lunchstängt mellan 12 och 13) på adressen Regementsgatan 52 B. Du kan också läsa mer om deras arbete på Malmö stads hemsida:

https://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Familj-barn-och-un...

Du skriver att din dotter mådde väldigt dåligt då hennes pappa på olika sätt hotade eller trakasserade dig för att få sin vilja igenom och att du till slut inte orkade stå emot mer. Att hota en annan person är straffbart i Sverige och om du vill göra en anmälan så kan du uppsöka närmaste polisstation eller kontakta polisen på 114 14.

Du kan även vända dig till Stödcentrum där du bland annat kan få rådgivning och samtalsstöd om du exempelvis blivit utsatt för olaga hot eller andra typer av integritetskränkande brott. Det går bra att vara anonym och du behöver inte ha gjort polisanmälan för att få brottsofferstöd. Mer om Stödcentrum kan du läsa nedan:

https://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Vald--overgrepp/St...

Man kan även kontakta Kvinnofridslinjen på telefon 020- 50 50 50. Till dem kan man ringa om man vill tala med någon om sina upplevelser eller om det är något man vill fråga om. De som tar emot ditt samtal är socionomer eller sjuksköterskor med stor vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. De har tystnadsplikt och man kan självklart välja att vara anonym. Du kan läsa mer om kvinnofridslinjen nedan:

https://kvinnofridslinjen.se/

Vi hoppas att du känner att du fått svar på din fråga och vägledning hur du kan hantera situationen. Om du undrar över något mer så får du gärna återkomma.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter