Barn Med Skrikande Föräldrar - Vad Göra?

Hej,

Jag har bott i en hyreslägenhet i Malmö de senaste åren. I lägenheten direkt under oss har det bott en familj lika länge. Jag är osäker på hur många barn de har, men det äldsta barnet är ofta på gården och leker. Jag jobbar hemifrån och hör hela dagarna hur mamman i familjen får vansinnesutbrott på de barn som är hemma. De skriker och gråter och i helgen hörde både jag och min man hur ett av barnen verkade bli inlåst i sovrummet och ropade länge på både mamma och pappa. Min man har även sett hur de verkar bestraffa ett av barnen med att låsa honom ute i trapphuset. Även pappan skriker ibland och jag har vid något tillfälle ringt störningsjouren för att det lät väldigt otäckt, men pappan verkar vara hemma ganska sällan och jag har ibland undrar om de överhuvudtaget bor ihop. På ytan ser de ju ut som en normal familj och barnen ser inte vanvårdade ut direkt. Min man tycker också att hon alltid är så trevlig när han ser henne, själv tycker jag hon bara ser sur ut. Jag känner mig villrådig och vet inte vad jag ska göra. Min man har tidigare pratat med hyresvärden som skulle prata med grannarna. Jag går med ständig klump i magen och kan inte koncentrera mig på något på dagarna pga dessa ständiga skrik både från henne och barnen. Ett tag avfärdade jag det som kulturella skillnader men nu har jag insett att inga barn, oavsett kultur, kan må bra av denna miljö. Hur ska jag gå vidare med detta? Jag kan inte se några andra problem med barnen förutom dessa utbrott från föräldrarnas sida, men jag har ju också mycket liten insyn förutom de få gånger jag ser familjen och då är det som vilken annan familj som helst.

Erika

Kommentarer

Hej!

Vi har valt att korta ner ditt inlägg något på grund av sekretesskäl men kommer att besvara din fråga i sin helhet.

Det är jättebra att du reagerar när du ser att barn riskerar att fara illa. Att vara den som lägger märke till och uppmärksammar att något inte står rätt till kan vara tungt och man kan ibland känna sig väldigt ensam. Det kan också vara svårt att veta hur man ska agera på bästa sätt för att hjälpa den eller dem som far illa. Vi är glada att du valt att vända dig hit för att dela med dig av dina tankar och vi ska försöka ge dig vägledning i hur du kan gå tillväga.

Det finns många olika tecken som tyder på att ett barn far illa men det är långt ifrån alltid som det syns utanpå. Vad vi förstår så blev det inte någon egentlig förändring efter att du kontaktat störningsjouren och du och din man har tidigare försökt att påkalla hyresvärdens uppmärksamhet utan resultat. Det är inte alls konstigt att du känner olustkänslor och vi förstår att det känns obehagligt. Utifrån det du berättar så finns det starka skäl att misstänka att det finns barn i familjen som far illa. Precis som du skriver så kan man inte bagatellisera det du hört med hänvisning till kulturella skillnader. Det handlar om alla barns rätt att växa upp under goda och trygga förhållanden vilket är tveksamt om dessa barn gör.

Eftersom du misstänker att det finns barn som eventuellt kan fara illa så kan du kontakta socialtjänsten i den stadsdel där barnet bor och göra en öppen eller anonym anmälan om oro för barnet eller barnen.

Om du vill vara anonym så är det viktigt att du inte uppger ditt namn då du ringer utan istället säger att du vill vara anonym. Nummer till individ- och familjeomsorgen finner du nedan. Fråga efter en person som tar emot anmälningar om barn som far illa. Du kan även ringa till Malmö stads växel på telefonnummer 040 – 34 10 00 och be dem att koppla dig rätt.

Centrum: 040- 34 58 70
Husie: 040- 34 62 14
Fosie: 040- 34 57 00
Hyllie: 040- 34 57 76
Limhamn-Bunkeflo: 040- 34 63 35
Kirseberg: 040- 34 60 30
Oxie: 040- 34 38 48
Rosengård: 040- 34 51 30
Södra innerstaden: 040- 34 56 05
Västra innerstaden: 040- 34 49 00

När en anmälan om att barn far illa har kommit in till socialtjänsten så har de en skyldighet att undersöka saken och ta ställning till om en utredning ska öppnas kring barnet eller inte.

Ett första steg i en sådan utredning innebär att en socialsekreterare tar kontakt med familjen, i första hand för att utreda barnets hemsituation. Socialtjänsten kallar familjen till ett besök som kan äga rum på kontoret eller i hemmet. Under första besöket får familjen ta del av anmälan och själva kommentera den. Om du inte har uppgett ditt namn så kommer familjen inte att kunna utläsa vem som gjort anmälan.

Socialtjänsten resonerar sedan kring hur de ska gå vidare utifrån informationen de har om familjen. Man försöker alltid, så långt det är möjligt, att göra utredningen i nära samarbete med barnet och familjen.

Om det är så att det förekommer våld i hemmet så är detta ett ärende för polisen. Om du vill ringa och rådfråga polisen om hur du ska agera så kan du nå dem på 114 14. Vid akuta, hotfulla eller våldsamma situationer då någon är i fara så ringer man 112.

När socialkontoren ute i stadsdelarna är stängda så det finns det en social jour för akuta hjälpbehov som uppstår efter socialtjänstens ordinarie öppettider. Den sociala jouren når man på telefonnummer 040 - 34 56 78 och de har telefontider måndag till lördag kl 16.30–03.00 och söndagar 16.00–24.00. Social jour kan till exempel kontaktas om man är så pass orolig för ett barns liv och hälsa att det inte kan vänta till följande eller närmaste vardag. Man ska inte tveka att ringa socialtjänsten och social jour.

Det kan betyda oerhört mycket för ett barn som på något vis far illa att en vuxen ser och tar situationen på allvar. Vi hoppas att du fått vägledning i hur du kan gå vidare och du får gärna återkomma om du undrar över något mer.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter