Pappan Tog Vår Son Idag

Pappan stod & väntade i trapphuset när min äldsta son & hans lillebror var på väg ut med hunden. Då sliter mitt ex upp dörren till hissen & sliter kopplet ur vår yngste sons hand. Han gråter & skriker att han inte vill följa med sin pappa. Men pappan bara sliter upp barnet i famnen & slänger in han i bilen.
Vi har gemensam vårdnad (tyvärr) har lagt in om stämning för ett interimistisk verkställighet gällande barnen.
Vi var överens via telefonkontakt igår att umgänget skulle vänta tills avtal skrivits för barnen.
Vill även berätta att pappan är mycket manipulativ, hotfull & har under längre tid ofredat, hotat & trakasserat familjen. Har en hel del anmälningar på sig. Jag vet att civilrätten gäller här till dom sker. Men ska en pappa få göra hur han vill. Vår son grät & var helt förtvivlad för han ville stanna hos mig. pappan knäcker han psykiskt med mutor & falsk kärlek.
Polisen har varit här & de ville om de hade kunnat åka & hämta pojken hem till mig, men de sa att endast sociala jouren kan ta det beslutet.. så nu får jag vänta tills kl slår 16.00 tills jag kan ringa jouren... & under tiden vet jag inte hur pass illa pojken far i sitt inre.
Pojkens lillebror springer & letar efter sin storebror. Min 18-åriga son sitter & gråter & jag själv är helt knäckt.

stephanie

Kommentarer

Hej!

Det du och dina barn varit med om i helgen låter otroligt jobbigt och uppslitande. Du berättar hur din före detta partner, trots att ni hade en överenskommelse, kom och hämtade er son på ett sätt som inte på något vis är okej. Enligt lag så ska barn behandlas med respekt och får inte utsättas för kränkningar eller någon form av kroppslig bestraffning. Att barn bevittnar våld är också en form av psykisk misshandel.

Om man som förälder vill ha förändringar i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge, och föräldrarna inte kan enas om detta själva, behöver man vända sig till domstolen. Domstolen ska besluta om vårdnaden i enlighet med vad som är bäst för barnet. För att ansöka om enskild vårdnad kontaktar man tingsrätten. Malmö tingsrätt nås på telefonnummer 040-35 30 00, och man kan även läsa mer om deras arbete på deras hemsida:

https://www.malmotingsratt.domstol.se/Familj/Foraldrar-och-barn/

Du kan också kontakta Familjerättsbyrån i Malmö. Familjerättsbyrån gör, på begäran av domstol, utredningar i de fall då föräldrarna inte kommer överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Familjerättsbyrån kan också erbjuda samarbetssamtal som syftar till att föräldrar ska kunna samarbeta bättre kring sina barn. Kanske kan detta vara ett stöd för dig då du beskriver att barnets pappa på olika sätt är opålitlig och manipulerande. Du kan ringa på telefonnummer 040 - 34 52 38 för att komma i kontakt med Familjerättsbyrån. Telefontiden är måndag-fredag klockan 8-9. Familjerättsbyrån har även besökstid måndag-fredag 8-16 (lunchstängt 12-13) på adressen Regementsgatan 52 B. Du kan också läsa mer om deras arbete på Malmö stads hemsida:

https://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Familj-barn-och-un...

Du skriver att du har haft kontakt med polisen. Mer information om polisens arbete när det gäller brott i nära relationer kan du läsa om nedan:

https://www.polisen.se/sv/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Brott-i-n...

Vad vi förstår så har du nu varit i kontakt med Social jour. Dit kan man vända sig för akuta hjälpbehov som uppstår efter socialtjänstens ordinarie öppettider. Den sociala jouren når man på telefonnummer 040 - 34 56 78 och de har telefontider måndag till lördag kl 16.30 – 03.00 och söndagar 16.00 – 24.00. Man ska inte tveka att ringa socialtjänsten och social jour.

Kanske är det så att dina barn behöver någon form av stöd då de bevittnat hur deras bror med våld hämtades av pappan. Vad vi förstår så har de även tidigare på olika sätt utsatts för pappans hot och kränkande behandling och det kan vara viktigt att de på olika sätt får bearbeta det som hänt. Vi skulle rekommendera dig att kontakta individ- och familjeomsorgen i din stadsdel. Där kan du prata med någon som arbetar med barn- och familjefrågor om hur socialtjänsten kan hjälpa dig i den situation som du befinner dig i. Du kan ringa Malmö stads växel på telefonnummer 040-34 10 00 och be att bli kopplad till rätt stadsdel.

Om du känner att det skulle kunna vara till någon hjälp så kan du tipsa din äldsta son att han kan ringa till BRIS om han vill prata med någon utomstående.

https://www.bris.se/

Du kan även vända dig till Stödcentrum där du bland annat kan få rådgivning och samtalsstöd då du utsatts för olaga hot och trakasserier av din före detta. Det går bra att vara anonym och du behöver inte ha gjort polisanmälan för att få brottsofferstöd. Mer om Stödcentrum kan du läsa nedan:

https://malmo.se/stodcentrum

Vi förstår att det måste vara svårt att tänka på något annat än din yngste son i detta läge men försök att vara stark för dina andra barns skull. Att du finns där och ger dem trygghet när annat runtomkring känns osäkert betyder mycket.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter