Separation

hej...jag kan inte med min man jag vill skilija mig ..han har 2 lägenhet där vi boor jag han vårt barn som är 4 år och hans barn from hans ex som ar 17 år.den andra lägenhet 1a som hyra i svart andra hand..hur kan jag få den här lägenhet..jag är bara studerante på komvux grund och har ett barn jag kan inta hitta boend så snapt..och jag vil inte att mitt barn constatera deras probleme...

kan ni hjalpa mig....
mvh

hala

Kommentarer

Hej!

Det kan många gånger vara så att man under en längre tid försökt att få förhållandet att fungera men att man till slut inte orkar längre. Även om man väl bestämt sig för att separera eller skiljas så återstår mycket praktiska frågor och ibland kan det vara skönt att få prata med någon utomstående gällande såväl det praktiska som det känslomässiga. Att man därtill har barn tillsammans gör det än viktigare att så långt som möjligt försöka komma överens även efter man bestämt sig för att gå skilda vägar. Du gör helt rätt i att försöka ta reda på vilka rättigheter du har och vi ska göra vårt bästa för att besvara din fråga.

Vi vet inte om ni redan varit i kontakt med Familjerådgivningen i Malmö eller om detta kan vara ett alternativ. De vänder sig till familjer som bor i Malmö och i första hand vuxna som har problem i par- eller familjerelationen. De kan bland annat vara behjälpliga vid en separation eller skilsmässa och vara ett stöd för att man på bästa sätt ska kunna komma överens trots uppbrottet. Du kan läsa mer om dem och deras arbete på:

https://www.malmo.se/...dgivningen.html

Om man som ni har hemmavarande barn under 16 år så får man alltid en betänketid på sex månader upp till ett år när man ansöker om skilsmässa. Självklart kan man välja att separera även innan denna betänketid löpt ut. Om man fortfarande vill skiljas efter denna tid måste man meddela detta till tingsrätten som sedan kan besluta om skilsmässa. Nedan hittar du information från socialstyrelsen om vad som kan vara bra att tänka på när man ska skiljas och har barn:

https://www.socialsty.../skiljasmedbarn

Ni som föräldrarna kan själva bestämma vem ert barn ska bo hos. Föräldrar som har gemensam vårdnad och som är överens kan få hjälp hos familjerätten att skriva avtal om hos vem barnen ska bo. Socialnämnden ska godkänna avtalet om det är skriftligt och om det är till barnets bästa. Ett sådant avtal får samma verkan som en dom. Om föräldrarna hellre vill, eller om de är oense, så kan de begära att domstolen fattar beslut om hos vem barnet ska bo. Ett sådant beslut föranleds av en utredning från familjerättsbyrån. Hos familjerättsbyrån har man också möjlighet till samarbetssamtal mellan föräldrarna för att dessa ska kunna komma överens om något som är bäst för barnen. För att läsa mer om vårdnad, boende och umgänge samt få kontaktuppgifter till Familjerätten så kan du gå in på länken nedan:

https://www.malmo.se/...rattsbyran.html

Om vi förstått dig rätt så har din man två lägenheter som står i hans namn. När man separerar eller skiljer sig så ska man göra en så kallad bodelning. Om ni själva kan komma överens om hur fördelningen av era gemensamma ägodelar ska se ut så kan ni skriva ner det ni kommer överens om och skriva under pappret båda två. Om ni inte är överens så kan man via Tingsrätten få en bodelningsförättare som i slutändan fattar beslut om vad som ska ingå i bodelningen. Du kan läsa mer om detta nedan:

https://www.malmoting...milj/Bodelning/

Om man inte kommer överens om vem som ska bo kvar i bostaden så kan domstolen besluta detta. Vanligtvis är det den förälder som kommer ha barn boende hos sig som får bostaden men eftersom ni båda har barn så kan vi inte ge dig någon vägledning i detta. Om du inte redan ansökt om kvarsittning så skulle vi rekommendera dig att göra detta hos Tingsrätten. Det finns ingen speciell ansökan utan du formulerar själv vilka behov du har av att få bo i en eller flera av lägenheterna. Du kan alltid ringa till Tingsrätten i Malmö om du har några frågor, deras telefonnummer är 040-35 30 00 och du kan även besöka dem på Kalendegatan 1 i Malmö.

Vi hoppas att du fått någon vägledning av vårt svar och vet vart du ska vända dig. Om du har fler funderingar får du gärna återkomma.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

hej tack för alt.
men ja ville väta om jag har rät att bo i en av dem lägenheter som har...

Hej!

Som vi tidigare svarat så kan ni antingen komma överens om vem som får lägenheten eller lägenheterna, alternativt får du/ni vända er till Tingsrätten där det görs en prövning av vem som har störst behov av bostaden. Att ni har två lägenheter ökar chansen för att du ska kunna få bo i den ena men vi skulle vilja rekommendera dig att kontakta Hyresgästföreningen för mer ingående information kring detta om det är hyreslägenheter som din man har. Du når dem på 0771-443 443 och de kan även kontaktas via e-post. Du kan även hitta svar på deras hemsida:

www.hyresgastforeningen.se

Vänligen

Soctanterna

Soctanter